คอร์ส สำหรับองค์กร ปี 2020

Download หลักสูตรใหม่ล่าสุด สำหรับปี 2020

“ผู้นำยุคใหม่จะมีวิสัยทัศน์ สร้างผู้นำรอบตัว นำพาทีมให้เติบโตสู่ความสำเร็จ
ขณะที่ผู้นำทั่วไปแค่บริหารงานให้อยู่รอดไปวันๆ”

พัฒนาทักษะผู้นำของคนในองค์กรของคุณ ด้วย Leadership Development Program 2020

ผู้นำระดับ 1

สมาชิกทีมผู้มีความสามารถสูง

Highly Capable Team Member

(ระดับปฏิบัติการ)

ผู้นำระดับ 2

หัวหน้าทีมผู้สร้างผลงาน

Contributing Team Leader

(ระดับหัวหน้างาน)

ผู้นำระดับ 3

ผู้จัดการที่มีความสามารถ

Competent Manager

(ระดับผู้จัดการ)

ผู้นำระดับ 4

ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ

Effective Executive

(ระดับผู้บริหาร)

Special Course

หลักสูตรพิเศษ