บทความ Leadership

Empathic Listening: ทักษะการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ

Read More

Active Listening : ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ

Read More

ทำไม ‘เซอร์ไพรส์’ เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในการเจรจา

Read More

อย่าเป็นหัวหน้าที่ ‘พูดมาก’ จนทีมพัง

Read More

สาเหตุที่ทำให้ผู้นำเก่ง ๆ ล้มเหลวได้

Read More

4 สิ่งที่ควรเตรียมให้พร้อมก่อนคุยเรื่อง ‘ยาก ๆ’

Read More

วิธีการฝึก Self – Awareness แบบ Step by Step

Read More

วิธีฝึกออกจากความคิดเพื่อชีวิตที่ Productive

Read More

เคล็ดลับเพิ่มพลังการโน้มน้าวใจให้ได้ผล

Read More