10 เคล็ดลับที่ทำให้ทีมเวิร์คประสบความสำเร็จ

มีสองเหตุผลที่องค์กรและทีมที่ประสบความสำเร็จไม่ได้บอกเคล็ดลับซึ่งทำให้ทีมของเขาเป็นสุดยอดทีมเวิร์คแก่คุณ

เหตุผลแรกคือพวกเขากลัวว่าทีมของคุณจะกลายมาเป็นคู่แข่งของเขาในอนาคต ส่วนเหตุผลที่สองซึ่งสำคัญกว่าก็คือ…

พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น

แต่ผมรู้ครับ! จากการศึกษาทีมเวิร์คและองค์กรที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกเกือบร้อยแห่ง ผมพบว่าหัวใจสำคัญของการเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จประกอบไปด้วยเคล็ดลับที่จำแนกออกมาได้ทั้งหมด 10 ข้อ  ดังนี้

=====

1. สมาชิกในทีมรู้และเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน

การที่สมาชิกในทีมไม่รู้ว่าทีมที่เขาสังกัดมีเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง หรือเป้าหมายใหญ่ที่สุดเป็นอะไรก็ไม่ต่างกับการออกเดินทางโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน สมาชิกแต่ละคนจะเคว้งคว้าง ผิดทิศ และมักเดินกันไปคนละทาง

ลองใช้เวลาประชุมเพื่อถามทุกคนในทีมเกี่ยวกับเป้าหมายของทีม ถ้าพวกเขาตอบไม่ได้หรือตอบไปคนละทางก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องพูดคุยเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนเห็นเป้าหมายเดียวกันก่อน
====

2. สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความจริงใจ

พื้นที่ปลอดภัย (safe space) คือพื้นที่ทางจิตใจที่ทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะเป็นตัวเอง ทุกคนสามารถสื่อสารความคิด ความรู้สึก มุมมองที่แตกต่าง เผยความเปราะบางให้กันและกันรับรู้ได้ และสมาชิกในทีมเต็มไปด้วยความรู้สึกไว้วางใจกันและกัน

สิ่งนี้คือหัวใจสำคัญในการสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จซึ่งต้องมีองค์ประกอบในข้อถัดไป

รู้ไหม ความไว้วางใจนั้นสร้างได้ ซึ่งความไว้วางใจนี่แหล่ะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและจริงใจ คลิกอ่านวิธีการที่นี่
====

3.มีการสื่อสารที่เปิดกว้าง เปิดใจ ซื่อสัตย์ จริงใจ และเต็มไปด้วยความเคารพ

การสื่อสารนี่แหล่ะคือแก่นหลักในการเป็นทีม เป็นไปไม่ได้เลยที่ทีมจะประสบความสำเร็จได้หากปราศจากการสื่อสารที่มีคุณภาพ

ซึ่งการสื่อสารที่มีคุณภาพคือการสื่อสารที่เปิดกว้าง รับฟังกันและกัน สื่อสารด้วยความสัตย์จริงทั้งต่อหน้าและลับหลัง และที่สำคัญคือต้องสื่อสารด้วยความเคารพกันและกันเสมอ
====

4. ทุกคนในทีมมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของทีมหรือองค์กรนี้ร่วมกัน (sense of belonging)

หากคนในบ้านไม่รู้สึกว่าตัวเองคือเจ้าของบ้านเขาจะใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆ โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องดูแลหรือรับผิดชอบอะไรในบ้านหลังนั้นเลย

ทีมก็เช่นกัน การปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของทีมทำได้โดยการเปิดโอกาสให้เขาได้นำทีมเป็นระยะและรับรู้ถึงไอเดีย มุมมอง ความรู้สึกของเขาที่มีต่อทีม ต่องานแต่ละโปรเจคเสมอ
====

5. สมาชิกในทีมรับรู้ถึงความมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันทั้งของตัวเองและเพื่อนร่วมทีม

การรู้ว่าตัวเองคือใคร มีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไร มีพรสวรรค์หรือความถนัดด้านไหน และมองเห็นสิ่งต่างๆ เหล่านี้ในตัวเพื่อนร่วมทีมซึ่งแตกต่างไปจากตัวเราเอง

สิ่งนี้ทำให้ทุกคนในทีมเกิดความเข้าใจและยอมรับกันและกันได้ง่ายขึ้น ต่อยอดไปสู่การผลัดกันขึ้นมานำในแต่ละจังหวะเวลาได้อีกด้วย
====

6. ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และมุมมองที่แตกต่างกันจะต้องได้รับการมองเห็นและสนับสนุนเสมอ

ทีมที่ประสบความสำเร็จจะไม่มีความคิดเห็นหรือมุมมองของใครเป็นความคิดโง่ๆ ความคิดไม่ได้เรื่อง หรือเป็นแม้กระทั่งไม่ได้รับการมองเห็น

ทุกไอเดียที่แตกต่างสามารถต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมได้เสมอ การรับรู้และสนับสนุนความคิดที่แตกต่างกันนี่แหล่ะที่ช่วยให้คนในทีมรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของร่วมกัน
====

7. มีการสร้างระบบที่สามารถตรวจสอบทีมและตรวจสอบตัวเองได้ตลอดเวลา

อย่ารอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยหาวิธีแก้ การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสำคัญกว่า ซึ่งเราสามารถทำได้โดยการสร้างระบบตรวจสอบตัวเองที่รัดกุมขึ้นมา และให้สมาชิกในทีมเข้าสู่ระบบนี้โดยอาจทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

และควรสร้างระบบไม่มีใครมีอำนาจเหนือใครเพื่อให้ทุกคนสามารถตรวจสอบคนอื่นและถูกตรวจสอบได้นั่นเอง

====

8. สมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการกำหนดข้อตกลงในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ

จิตสำนึกในการเป็นเจ้าของจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องสำคัญๆ เช่น การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน โดยเฉพาะในเรื่องการระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหานั้นๆ

เมื่อพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดสิ่งเหล่านี้ พวกเขาก็จะรับผิดชอบต่อความคิดตัวเองมากกว่าการถูกป้อนคำสั่งแต่เพียงอย่างเดียว
====

9. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำของการประชุม รวมถึงเป็นผู้นำในแต่ละโปรเจคด้วย

บทบาทที่สำคัญคือการเป็นผู้นำ แม้ทุกทีมจะมีตำแหน่งระบุว่าใครคือหัวหน้า แต่เมื่อถึงเวลาทำงานจริง ทีมที่ประสบความสำเร็จคือทีมที่ทุกคนคือผู้นำ

ลองกำหนดว่าทุกคนจะได้ขึ้นมานำประชุมในแต่ละครั้งแล้วหมุนเวียนกันไป รวมถึงโปรเจคซึ่งควรเปิดโอกาสให้คนในทีมขึ้นมานำในส่วนที่เขาถนัดด้วย
====

10. สมาชิกทุกคนในทีมจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจครั้งสำคัญๆ ร่วมกัน

ท้ายที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาที่มีเรื่องสำคัญๆ นอกจากที่สมาชิกในทีมต้องรับรู้แล้ว พวกเขาจะต้องมีสิทธิในการตัดสินใจด้วย

โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อตัวเขาโดยตรง เช่น การรับโปรเจคใหญ่ๆ การรับลูกค้าใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญๆ

ถึงตรงนี้คุณน่าจะพอมองเห็นแล้วว่าองค์ประกอบที่สำคัญของทีมที่ประสบความสำเร็จก็คือ พื้นที่ปลอดภัย การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน และจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของร่วมนั่นเอง

====

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างความร่วมมือร่วมใจในทีมคือสองเรื่องที่คุณสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ ขอแนะนำหลักสูตร Team Communication & Collaboration คลิกที่นี่

เขียน โดย อ. เวย์ เวสารัช โทณผลิน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Collaboration  (Team Collaboration Facilitator) 

 Learning Hub Thailand – เราพัฒนาคนในองค์กร ให้เพิ่มศักยภาพและทำงานอย่างมีความสุข 

ปรึกษาเรื่องการพัฒนาทีมในองค์กร ติดต่อ Line @lhtraining หรือ โทร 0939254962

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Ads, Google Analytics

  Statistics

 • Google Analytics

  Statistics

 • Facebook

  Marketing/Tracking

 • ActiveCampaign

  Functional

 • ActiveCampaign

  Marketing/Tracking

Save