15 นิสัย ที่เพิ่มอีกนิด แล้วชีวิตจะติดปีก

คนเราจะมีชีวิตในวันข้างหน้าเป็นเช่นไร ย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรม หรือนิสัยที่เราเป็นในวันนี้ และถ้าคุณคิดว่านิสัยที่คุณเป็นอยู่ยังไม่ช่วยให้ชีวิตคุณก้าวหน้าไปได้ดั่งใจคุณคิด

วันนี้ผมมี นิสัย 15  ข้อ ที่ถ้าคุณได้ลองเอาไปทำเพิ่มอย่างสม่ำเสมอแล้วรับรองว่าชีวิตคุณจะก้าวหน้า อย่างแน่นอนครับ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1.พูดความจริงดีแล้ว

แต่ขอให้เพิ่มอีกนิด เป็นพูดแต่ความจริงให้ถูกกาลเทศะด้วย

2.ทำงานเพื่อความสำเร็จในอนาคตดีแล้ว

แต่ขอเพิ่มอีกนิด เป็นทำงานเพื่ออยู่กับปัจจุบันขณะด้วย

3.คิดแง่บวกดีแล้ว

แต่ขอเพิ่มอีกนิด ให้เห็นความคิดของตนอย่างเป็นกลางด้วย

4.ทำดีเพื่อผู้อื่นดีแล้ว

แต่ขอเพิ่มอีกนิด ให้ทำดีเพื่อละอัตตาตัวตนด้วย

5. รู้ข้อเสียของตนเองดีแล้ว

แต่ขอเพิ่มอีกนิด ให้เร่งกำจัดข้อเสียของตนนั้นเสียด้วย

6. ทำงานเพื่อทำลายความยากจนดีแล้ว

แต่ขอเพิ่มอีกนิด ให้ทำงานเพื่อทำลายกิเลสของตนเองด้วย

7.กินอาหารเพื่อให้ความสุขเพิ่มพูนก็ดีแล้ว

แต่ขอเพิ่มอีกนิด ให้กินอย่างมีสติเพื่อให้ปัญญาเพิ่มพูนด้วย

8.ไปเที่ยวทะเล ภูเขา ต่างประเทศเพื่อเห็นโลกกว้างก็ดีแล้ว

แต่ขอเพิ่มอีกนิด ให้มองย้อนเข้ามาเพื่อเห็นโลกภายในของตนด้วย

9.ช่วยเหลือผู้อื่นในฐานะผู้ให้ก็ดีแล้ว

แต่ขอเพิ่มอีกนิด ให้ลองช่วยเหลือผู้อื่นในฐานะที่เราคือผู้รับใช้ด้วย

10. รู้จุดเด่นของตนดีแล้ว

แต่ขอเพิ่มอีกนิด ให้ลองคิดว่า จะใช้จุดเด่นของตนเพื่อรับใช้โลกได้อย่างไรด้วย

11. ตัดสินด้วยความยุติธรรมดีแล้ว

แต่ขอเพิ่มอีกนิด ให้ลองยุติการตัดสินเพื่อความสันติสุขด้วย

12. มีเป้าหมายชีวิต 5 ปี 10 ปีก็ดีแล้ว

แต่ขอเพิ่มอีกนิด ให้มีเป้าหมายสำหรับชาติหน้า และนิพพานด้วย

13. สนใจธรรมะ อ่านหนังสือธรรมะก็ดีแล้ว

แต่ขอเพิ่มอีกนิด ให้หมั่นฝึกสมาธิ วิปัสสนาด้วย

14. อยากประสบความสำเร็จก็ดีแล้ว

แต่ขอเพิ่มอีกนิดว่า ให้ปราถนาจิตใจที่อยู่เหนือลาภ ยศ สรรเสริญด้วย

15. ทำอะไรๆ เพื่อให้ได้อะไรๆ ก็ดีแล้ว

แต่ขอเพิ่มอีกนิด ให้ลองทำอะไรๆ เพื่อไม่เอาอะไรๆ ด้วย!!!

อยากให้ทุกท่านนำบทความนี้ไปคิดดู เพราะศักยภาพของมนุษย์สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุด เรามีสติ เพื่อให้เราทำในสิ่งที่ดียิ่งกว่า

นี่คือความต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์โลกชนิดอื่น จากความเป็นคนชั่ว ไปสู่การเป็นคนดี จากความเป็นคนดี ไปสู่การอยู่เหนือทั้งชั่วดี
ไปสู่ความเป็นผู้ไร้กิเลส หมดสิ้นความทุกข์ใดๆ

มองไปที่ตนเอง ที่ภายใน มองข้ามความปราถนาหยาบๆ ไปสู่ความไม่ปราถนาในส่วนที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า

จงมีความเบิกบานกับชีวิต และเพิ่มบางสิ่งที่เป็นอีกนิดลงในชีวิตของท่าน เป็นกำลังใจให้ทุกท่านใช้ชีวิตให้มีความดีงามยิ่งๆขึ้นไปครับ…

บทความโดย  พศิน อินทรวงค์
ติดตามอ่านบทความดีๆ ได้ที่
เพจ พศิน อินทรวงค์
https://www.facebook.com/talktopasin2013