5 ลักษณะผู้นำสุดแมน ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง


โลกธุรกิจเป็นโลกที่มีการแข่งขันรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง และตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

หลายองค์กรพยายามค้นหาและไขว่คว้าโอกาสใหม่ ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ต่อไป

====

‘ผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง’

คือหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้

หลายคนอาจสงสัยว่าผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร

นี่คือ 5 คุณลักษณะสำคัญของผู้นำที่สามารถโอบรับความเปลี่ยนแปลงและพาองค์กรข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงจนสามารถเติบโตได้

1.สร้างเป้าหมายที่ชัดเจน

การมีเป้าหมายจะนำไปสู่การลงมือทำ เป้าหมายที่มีพลังต้องชัดเจน และมีความหนักแน่นมั่นคงในหลักการ มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน

เป้าหมายเช่นนี้จะไม่พังครืนลงมาเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายที่ผ่านเข้ามา
====

2.มองการณ์ไกล

ผู้นำหลายคนมองว่าการมองการไกลเป็นเรื่องของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น แต่การจะรับมือกับความไม่แน่นนอนควรปลูกฝังและบ่มเพาะตั้งแต่ผู้จัดการทั่วไปขึ้นมาจนถึงระดับบน

คนกลุ่มนี้ต้องการการสนับสนุนและการกระตุ้นให้มองเห็นโอกาสในงานที่ทำอยู่ทุกวัน ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องให้ความสำคัญกับเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อการวางแผนและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
====

3.อะไรไม่เวิร์คก็ปรับเปลี่ยน

การลองผิดลองถูกเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจ เพราะเทรนด์โลกเข้ามาและจากไปอยู่ตลอด

บางวิธีที่เคยใช้ได้ผลอาจไม่ได้ผลกับตลาดเดิม การหารือกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหาจุดบกพร่องที่จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจต่อไป

นอกจากนี้การหารือกันแบบนี้ยังสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรให้เกิดขึ้นได้ด้วย
====

4. ให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยง

แทนที่จะถามหาที่มาที่ไปของความเสี่ยงที่จะลงทุน ลองมองหาช่องทางประเมินความเสี่ยงกับสิ่งที่จะลงมือทำดูบ้างว่า ถ้าทำแล้วผลที่ได้จะเป็นอย่างไร

การตั้งคำถามลักษณะนี้ยังต่อยอดไปถึงการทดลองทำสิ่งต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอีกขั้นด้วย
====

5.มองหาช่องทางการทำงานร่วมกับผู้อื่น

มองหาโอกาสในการทำงานร่วมกับองค์กรอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิด จุดประกายความคิดซึ่งจะนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจของเราได้ด้วย
====

ท้ายที่สุดคุณควรตระหนักไว้เสมอว่า ‘ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง’ เป็นคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้นำทุกระดับตั้งแต่หัวหน้าผู้จัดการไปจนถึงผู้บริหารองค์กรเลยทีเดียว
====

เรียบเรียงจากบทความ “5 Behaviors of Leaders Who Embrace Change” โดย Edith Onderick Harvey ตีพิมพ์เมื่อ 18 พฤษภาคม 2018 ใน Harvard Business Review

เรียบเรียงโดย Learning Hub Thailand เราพัฒนาคนในองค์กร ให้เพิ่มศักยภาพและทำงานอย่างมีความสุข
ปรึกษาเรื่องการพัฒนาทีมในองค์กร ติดต่อ Line @lhtraining หรือ โทร 094 959 2645