เกี่ยวกับเรา

Our Believe

Everyone deserves to live with happiness – คนทุกคนคู่ควรจะมีชีวิตที่มีความสุข

Our Mission

เรามุ่งมั่นให้คนไทยใช้ชีวิตและทำงานอย่างมีความสุข ผ่านกระบวนการพัฒนาตนเอง

Soft Skill Development Expert

เราเชี่ยวชาญกระบวนการพัฒนาคน ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคนไทย ในรูปแบบ Consulting -Training – Coaching ช่วยพัฒนาคนในองค์กรและคนทั่วไป ให้มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตในทุกวัน

We enhance people to live & work with happiness

เราช่วยให้คนไทยเรียนรู้พัฒนาตนเอง เพื่อใช้ชีวิตและทำงานอย่างมีความสุข

รู้จัก CEO เรือรบ

ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand

“เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

วิทยากรด้านจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง

 • บริษัท เลิร์นนิงฮับ(ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  103/5 ซ.งามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
  กรุงเทพฯ 10120
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558173644
 • Email : tantita@lerninghubthailand.com
 • Line ID : @lhtraining
 • Call Us : 02 023 7409
  094 959 2645
  093 925 4962