เกี่ยวกับเรา

About Us

Learning Hub Thailand เราเป็นบริษัทฝึกอบรมครบวงจรทั้ง Training – Coaching – Consulting เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่อง “ทักษะด้านคน (Soft Skill)”

Soft Skill Development Expert

หลักสูตรของเรามีจุดเด่นด้วยการผสมผสาน 3 องค์ความรู้สำคัญในการพัฒนาคน ให้เปลี่ยนแปลงจากทัศนคติภายในสู่พฤติกรรมภายนอก ได้แก่ ศาสตร์จิตวิทยาเชิงลึก วิทยาศาสตร์สมอง และกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

รู้จัก CEO เรือรบ

ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand

“เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

วิทยากรด้านจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง

 • บริษัท เลิร์นนิงฮับ(ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  103/5 ซ.งามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
  กรุงเทพฯ 10120
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558173644
 • Email : tantita@lerninghubthailand.com
 • Line ID : @lhtraining
 • Call Us : 02 023 7409
  094 959 2645
  093 925 4962

Send this to a friend