เกี่ยวกับเรา

About Us

Learning Hub Thailand เป็นบริษัทฝึกอบรมพัฒนาคนในองค์กร เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่อง “ทักษะด้านคน (Soft Skill)”

Soft Skill Development Expert

หลักสูตรของเรา มีจุดเด่นที่แตกต่าง ด้วยการผสมผสาน 3 องค์ความรู้สำคัญ ที่จะพัฒนาคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่

 1. Positive Psychology หลักจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อสร้างทัศนคติที่ใช่ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
 2. Neuro Science หลักวิทยาศาสตร์สมอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด มีความเข้าใจ นำไปใช้ได้จริง
 3. Facilitation กระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

รู้จัก CEO เรือรบ

ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand

“เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง

 • บริษัท เลิร์นนิงฮับ(ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  103/5 ซ.งามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
  กรุงเทพฯ 10120
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558173644
 • Email : assist@learninghubthailand.com
 • Line ID : @lhtraining
 • Call Us : 02 023 7409
  093 925 4962