หลักสูตรองค์กร

CSR 3-0

CSR 3.0 (Corporate Social Responsibility)

24/02/2017 12:36 น.

CSR 3.0 (Corporate Social Responsibility) ปัจจุบันนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้ทวีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะ จนทำให้ทุกองค์กรทั้งขนาดเล็ […]

Inspirational Leadership

Inspirational Leadership

24/02/2017 12:31 น.

Inspirational Leadership “ผู้นำ ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้า แต่หัวหน้าทุกคน จำเป็นต้องมีภาวะผู้นำ” หลักสูตรนี้ประยุกต์มาจาก Situati […]

Service Mind Expert

Service Mind Expert

24/02/2017 12:25 น.

Service Mind Expert :สุดยอดการบริการลูกค้าด้วยใจ ในธุรกิจบริการ ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าใหม่ กลายเป็นลูกค้าขาประจำ บอกต่อ กลับมาซื้อซ้ำ […]

Personality Plus

Personality Plus

24/02/2017 15:07 น.

Personality Plus พัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ แบรนด์และภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นในสายตาของลูกค้านั้น สะท้อนอยู่ในตัวพนักงานทุกคน ดังนั้นเพื่อสร้ […]

Professional Presentation

Professional Presentation

24/02/2017 12:15 น.

Professional Presentation คุณทราบหรือไม่ว่า การนำเสนอเป็นหนึ่งในความกลัวที่สุดของคนเรา ถ้าคุณสามารถนำเสนอได้แบบมืออาชีพ ถือเป็นสินทรัพย์ที่ต […]

Power to your Goal & Success

Power to your Goal & Success

24/02/2017 12:10 น.

Power to your Goal & Success หลักสูตร “Power to your Goal & Success” เป็นการอบรมด้วยกระบวนการโค้ชสมอง ซึ่งได้ออกแบบเพื่อเป็นการปลุกศ […]

Coaching for High Performance

23/02/2017 11:01 น.

Coaching for High Performance การโค้ช เป็นเครื่องมือของการพัฒนาองค์กร (Organization Development) สมัยใหม่ที่ทรงประสิทธิผลที่สุดในยุคนี้ หัวใ […]

ดาวน์โหลด

Download หลักสูตรสำหรับองค์กร ปี 2017

24/02/2017 12:35 น.

หลักสูตรองค์กร ใหม่ล่าสุด ปี 2017 DOWNLOAD “เราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง เริ่มจากภายใน เราจึงออกแบบการอบรมรูปแบบใหม่ เน้น Workshop ใ […]

The Magic Leadership Skills

The Magic Leadership Skill

17/01/2014 15:54 น.

หลักสูตร The Magic Leadership Skill: จิตวิทยาผู้นำ ด้วยศาสตร์ NLP และ Brain Based Coaching หลักสูตรจิตวิทยาผู้นำ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างา […]

Listening & Communication Skills for Executive

Listening & Communication Skills for Executive

23/02/2017 11:07 น.

หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและการบริหารคนในยุค AEC โดยเน้นให้ฝึกทักษะการฟังรูปแบบต่าง ๆเช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง (De […]