วิทยากร

กฤตนัน วิโรจน์สายลี

11/02/2016 16:58 น.

วิทยากรด้านการขาย และการดูแลทีมงานขายให้มีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งพนักงานขาย จนถึงผู้อำนวยการด้านการขาย เจ้าของธุรกิจผู้นำยอด […]

โค้ชเพียว

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (โค้ชเพียว)

07/09/2015 14:12 น.

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (โค้ชเพียว) นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จ จบปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยโตเกียว (The University Of Tokyo) มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ข […]

“เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

06/02/2017 21:07 น.

“เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง พัฒนากระบวนการ “ไดอะล็อค” หรือ สุนทรียสนทนา เพื่อนำมาใช้ […]

ครูขวัญ

“ครูขวัญ” ดร. ขวัญนภา ชูแสง

06/12/2014 21:05 น.

“ครูขวัญ” ดร. ขวัญนภา ชูแสง ที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน และวิทยากรด้านการจัดการ การสื่อสาร และความเป็นผู้นำในเวทีสากลด้วยหลักจิตวิทยา และ NLP หลักสู […]