หลักสูตรคนทั่วไป

ฟังอย่างไร ให้ขายดี

The Sales Listening Skill: ฟังอย่างไรให้ขายดี

24/03/2017 23:09 น.

คุณรู้มั้ย อะไรคือปัญหาที่สำคัญที่สุดของนักขาย? หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสินค้าไม่ดีพอ ราคาแพงเกินไป โปรโมชั่นสู้คู่แข่งไม่ได้ หรือเรายังมีเทคนิ […]

Exclusive Writing

24/03/2016 13:47 น.

Exclusive Writing  Writing Coach แบบ 1 on 1 เพื่อจบต้นฉบับแรก ใน 10 สัปดาห์ เจอกับทีมโค้ช 5 ครั้ง ทุก 2 สัปดาห์ ตามเวลาที่นัดหมาย หากคุณต้อง […]

Executive Communication 4.0: ทักษะการฟังและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารยุค 4.0

13/02/2015 19:40 น.

ความท้าทายที่ผู้บริหารองค์กรต้องเผชิญในยุค 4.0 ไม่ใช่เรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือปัจจัยภายนอก แต่เป็น “ปัญหาเรื่องคนในองค์กรตัวเอ […]

เขียนเป็น เห็นเงินล้าน

06/02/2015 17:41 น.

“เชื่อหรือไม่ เรื่องราวของคุณ เปลี่ยนชีวิตผู้คนได้ ?” หากคุณเป็นนักธุรกิจ หรือวิทยากร รู้มั้ยครับว่า หนังสือ คือช่องทางการตลาดอั […]

ปลดล็อกศักยภาพการเขียน

30/05/2017 10:42 น.

 “ปัญหาสำคัญของคนที่อยากเขียน ไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไร แต่ไม่รู้ว่าจะเขียนออกมาได้ยังไงต่างหาก” เมื่อต้องเขียนอะไรก็ตาม นี่คือปัญหาที่คุณเ […]