Learning Hub Courses

Learning Hub Courses

ฟังอย่างไร ให้ขายดี

The Sales Listening Skill: ฟังอย่างไรให้ขายดี

คุณรู้มั้ย อะไรคือปัญหาที่สำคัญที่สุดของนักขาย? หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสินค้าไม่ดีพอ ราคาแพงเกินไป โปรโมชั่นสู้คู่แข่งไม่ได้ หรือเรายังมีเทคนิ […]

CSR 3-0

CSR 3.0 (Corporate Social Responsibility)

CSR 3.0 (Corporate Social Responsibility) ปัจจุบันนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้ทวีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะ จนทำให้ทุกองค์กรทั้งขนาดเล็ […]

Inspirational Leadership

Inspirational Leadership

Inspirational Leadership “ผู้นำ ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้า แต่หัวหน้าทุกคน จำเป็นต้องมีภาวะผู้นำ” หลักสูตรนี้ประยุกต์มาจาก Situati […]

Service Mind Expert

Service Mind Expert

Service Mind Expert :สุดยอดการบริการลูกค้าด้วยใจ ในธุรกิจบริการ ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าใหม่ กลายเป็นลูกค้าขาประจำ บอกต่อ กลับมาซื้อซ้ำ […]

Personality Plus

Personality Plus

Personality Plus พัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ แบรนด์และภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นในสายตาของลูกค้านั้น สะท้อนอยู่ในตัวพนักงานทุกคน ดังนั้นเพื่อสร้ […]

Professional Presentation

Professional Presentation

Professional Presentation คุณทราบหรือไม่ว่า การนำเสนอเป็นหนึ่งในความกลัวที่สุดของคนเรา ถ้าคุณสามารถนำเสนอได้แบบมืออาชีพ ถือเป็นสินทรัพย์ที่ต […]

Power to your Goal & Success

Power to your Goal & Success

Power to your Goal & Success หลักสูตร “Power to your Goal & Success” เป็นการอบรมด้วยกระบวนการโค้ชสมอง ซึ่งได้ออกแบบเพื่อเป็นการปลุกศ […]

Coaching for High Performance

Coaching for High Performance การโค้ช เป็นเครื่องมือของการพัฒนาองค์กร (Organization Development) สมัยใหม่ที่ทรงประสิทธิผลที่สุดในยุคนี้ หัวใ […]

เรียนการเขียน อยากเป็นนักเขียน

ปลดล็อคศักยภาพการเขียน (Online Course)

 “ปัญหาสำคัญของคนที่อยากเขียน ไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไร แต่ไม่รู้ว่าจะเขียนออกมาได้ยังไงต่างหาก” เมื่อต้องเขียนอะไรก็ตาม คุณเจอปัญหาเหล่านี […]

Exclusive Writing

Exclusive Writing  Writing Coach แบบ 1 on 1 เพื่อจบต้นฉบับแรก ใน 10 สัปดาห์ เจอกับทีมโค้ช 5 ครั้ง ทุก 2 สัปดาห์ ตามเวลาที่นัดหมาย หากคุณต้อง […]

หลักสูตรสำหรับองค์กร

Learning Hub Thailand  มีหลักสูตรต่างๆ ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับองค์กร เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาบุคลากร โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน สู่ภายนอก สร้างทัศนคติที่ดี ต่อการทำงาน และเพื่อนร่วมงาน  นำไปสู่การรับฟังซึ่งกันและกัน ทำให้มองเห็นเป้าหมายองค์กร ที่สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัว ที่เน้นประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ในการทำงาน เช่น

  • The Magic Leadership Skills  ส่งเสริมจิตวิทยาผู้นำและทักษะการถ่ายทอด ด้วย NLP และ Brain Based Coaching
  • Dialogue: The Art of Communication เพื่อการสื่อสารและการฟังทีมีประสิทธิภาพภายในองค์กร ภาวะผู้นำและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • Sales & Leadership Intensive ปรับทัศนคติการขายและสร้างทีมขาย ด้วยศาสตร์แห่งจิตใต้สำนึก ทำให้การขายเป็นเรื่องสนุกและเป็นธรรมชาติ
  • New Look New Life Building your personal Image and identity สร้างและปรับภาพลักษณ์ให้ผู้นำในองค์กร เพื่อความเป็นมืออาชีพ

องค์การที่ให้ความไว้วางใจ

EGAT logo_BU logo_CMMU Logo-MODERN

logoKU       olgivy      schider