Transformation to Success

Transformation to Success

“เข้าใจความคิดพิชิตความสำเร็จ” หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ การปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ ให้มีพลังงานบวกเหมือนวันแรกที่เข้ามาทำงาน รวมไปถึงการพัฒนาสมอง ความจำ ด้วยเครื่องมืออัจฉริยะ Point of you ที่เน้นการนำไปใช้งานจริงทั้งในด้านการทำงาน และชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

  • มีความสุขในการทำงาน ปรับทัศนคติของตัวเอง ให้มีพลังบวกเหมือนวันแรกที่เข้ามาทำงานได้
  • เห็นคุณค่าในตัวเอง รู้จักเท่าทันความคิด เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง
  • ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ จัดการกับปัญหาที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รู้เป้าหมายของตัวเอง มองเห็นว่าเป้าหมายของตัวเอง สอดคล้องกับองค์กรอย่างไร

เนื้อหาการอบรม

  • กระบวนการปรับความคิด
  • เข้าใจการทำงานของสมองและความคิด
  • เข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา การจัดการกับปัญหา
  • การสื่อสารกับตนเองและสื่อสารกับคนอื่น
  • การเข้าใจคนแต่ละประเภท เพื่อการปรับตัวเข้าหากันและกัน

วิทยากร 

โค้ชเพียว ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล – นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จ

โค้ชช่อ อ.พงศ์ปณต พัสระ – Trainer, & Business Consultant

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining