Innovation Culture

Innovation Culture

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทักษะที่ดี (Skill) อาจไม่สำคัญเท่ากับแนวคิด (Mindset) ที่ถูกต้อง เพราะเมื่อหลายธุรกิจถูกเปลี่ยนโฉมหน้าโดยนวัตกรรมไปแล้ว ทักษะบางอย่างที่เคยจำเป็น อาจไม่มีประโยชน์อีก แต่ทัศนคติที่ถูกต้องของคนในองค์กร จะมีส่วนสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เอื้อกับการเกิดนวัตกรรม และดึงดูดคนเก่งๆ เข้ามาร่วมงาน เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถแข่งขัน และไปถึงเป้าหมายในสภาวะธุรกิจปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  • เข้าใจหลักการของการสร้าง Innovation ในองค์กร
  • มี Innovative Mindset ที่ถูกต้อง มีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย
  • มีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Innovation Culture ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้

เนื้อหาหลักสูตร

  • ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ ด้วย Improvisation Workshop
  • กรณีศึกษาของการสร้างนวัตกรรมในองค์กรระดับโลกใน Silicon Valley
  • ค้นหา Mindset ที่เอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ผ่าน Brainstorming Workshop
  • สรุปบทเรียน หลักการสร้าง Innovation Culture ในองค์กรของเรา

วิทยากร

อ.อาร์ต ไกรวิน วัฒนรัตน์ – ผู้เชี่ยวชาญด้าน Corporate Innovation และ Startup Culture

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining