Personality Plus

การบริการได้กลายเป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน ผู้ให้บริการจึงต้องมี มีภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพที่ทำให้ผู้พบเห็นประทับใจ ชื่นชม จดจำ ด้วยการเป็นผู้ให้บริการที่มีทัศนคติเป็นบวกเสมอในทุกสถานการณ์ มีศิลปะในการสื่อสาร และบริหารจัดการอารมณ์ตนเองได้อย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในการรับบริการ สามารถรักษา ครองใจลูกค้าไว้ได้อย่างดีที่สุด และเกิดการกลับมาใช้บริการซ้ำในอนาคต

วัตถุประสงค์

 • รู้วิธีสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพที่จำเป็นสำหรับงานบริการ
 • การสร้างเสน่ห์แรกพบใน 8 วินาที สามารถสร้างความประทับใจ น่าจดจำ
 • แต่งกายในชุดเครื่องแบบให้ดูสวยงามน่าเชื่อถือ รวมถึงการแต่งหน้า ทรงผม และเครื่องประดับ
 • เรียนรู้ การทักทายลูกค้าที่เป็นมาตรฐาน การสร้างเสน่ห์ ความประทับใจด้วยคำพูด
 • ปรับทัศนคติให้เป็นบวกในทุกสถานการณ์ จัดการอารมณ์ได้ดี มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

หัวข้อการอบรม

 • เปลี่ยนทัศนคติ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ และศักยภาพของตัวเอง
 • สร้างตัวตนเป็นคนใหม่ด้วยแบบประเมินบุคลิกภาพเสริมสร้างการบริการ
 • ปรับภาพลักษณ์ บุคลิกภาพ มีกิริยามารยาทที่สร้างความประทับใจ สวยงามน่าจดจำ มีเสน่ห์
 • เคล็ดลับการสร้างความประทับใจในการให้บริการใน 8 นาที
 • เทคนิคปรับทัศนคติเป็นบวกในทุกสถานการณ์
 • วิธีการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเอง
 • เคล็ดลับสร้างเสน่ห์ เป็นผู้ให้บริการที่ใครๆก็หลงรัก
 • ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดพัฒนาที่ดี

วิทยากร

โค้ชบัว ลวัณรัตน์ รื่นบันเทิง – ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพและการบริการ

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining