หลักสูตรที่แนะนำ สำหรับผู้นำระดับปฏิบัติการ

Emotion Intelligence : ผู้นำฉลาดทางอารมณ์

ปัจจุบันองค์กรกำลังเผชิญกับปัญหาที่พนักงานทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทำให้พวกเขาต้องเผชิญปัญหาในการใช้ชีวิตมากมาย พอเขารับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้ไม่ดี ความเครียดและความเหนื่อยล้าก็ส่งผลกระทบมายังประสิทธิภาพในการทำงาน

หากพนักงานมีทักษะและความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากเขาจะมีพลังในการโฟกัสงานที่ทำแล้ว พวกเขายังจะสามารถทำงานกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกันเอง ส่งผลต่อบรรยากาศของที่ทำงาน กลายเป็นสถานที่ที่ทำให้พวกเขามีความสุข

หลักสูตรนี้ออกแบบมาตามหลักจิตวิทยาและศาสตร์ของการทำงานของสมอง เพื่อช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระบบความคิดและจิตใจของพนักงานอย่างเป็นระบบ สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในระบบความคิดและจิตใจของเขาด้วยตัวเอง ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต ต่อยอดไปยังคุณภาพงาน ส่งผลถึงบรรยากาศโดยรวมของการทำงานร่วมกัน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ส่งเสริมทัศนคติและความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์
 2. ฝึกทักษะด้าน EQ เพื่อการบริหารจัดการอารมณ์ ซึ่งส่งผลต่อการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
 3. มีทัศนคติและมีทักษะพื้นฐานในการสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง
 4. เรียนรู้เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งจะทำให้เขาอยากก้าวหน้าและพัฒนามากขึ้น
 5. ฝึกการตั้งเป้าหมายและมีความชัดเจนในแรงบันดาลใจของตนเอง

ระยะเวลา 2 วัน 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาหลักสูตร

Day 1

Module 1: Self Awareness for Emotional Intelligence 

 • Mindset การบริหารจัดการอารมณ์ และการมีความฉลาดทางอารมณ์
 • เข้าใจว่าสมองทำงานอย่างไร ทำไมเราจึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
 • เคล็ดลับในการรู้จักและเข้าใจอารมณ์ตนเอง

Module 2: Self Regulation like Professionals 

 • การบริหารจัดการอารมณ์ตนเอง เมื่อต้องเจอสภาวะความไม่มั่นคง
 • รู้จักความกลัวที่ซ่อนอยู่ (ศัตรูที่แท้จริงของความฉลาดทางอารมณ์) 
 • เทคนิคการตั้งคำถาม เพื่อปรับอารมณ์ตนเองภายใน 5 นาที

Module 3: Relationship Management 

 • ทำความรู้จัก 4 ประเภท เพื่อจะเข้าใจ เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า มากขึ้น
 • การบริหารและรับมือกับความต้องการที่แตกต่างของคนแต่ละประเภท
 • การสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

Day 2

Module 4: Self-Inspiration Mindset

 • สร้างทัศนคติของการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยตนเอง
 • กระบวนการดูแลความคิดความรู้สึก เพื่อรับมือกับปัญหาต่าง ๆ
 • Self-Inspiration Process กระบวนการในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง

Module 5: Goal Setting & Planning for Growth

 • การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการเติบโต
 • วิธีการสร้างสภาวะความสุขสงบภายในใจ เพื่อรับมือกับทุกปัญหา

Module 6: Team Inspiration

 • เทคนิคการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน เพื่อสร้างความสุขในทีม

วิทยากร

กิตติ ไตรรัตน์

อ.กิตติ - กิตติ ไตรรัตน์

Self-Leadership Facilitator
เจ้าของเพจ Kitti Trirat เพจด้านการพัฒนายกระดับความคิดและจิตใจ ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 200,000 คน
โค้ชและที่ปรึกษาด้านการพัฒนายกระดับความคิดและจิตใจ ประสบการณ์ 17 ปี

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining