หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับหัวหน้างาน

ภาวะผู้นำแบบต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากนักในเชิงทฤษฎี แต่ในบางครั้ง
มันก็ไม่ง่ายเลยที่จะลงมือทำให้ได้ผลจริงตามทุกสิ่งที่เรารู้ว่าควรต้องทำ จึงเสมือนว่ามีช่องว่างระหว่างสิ่งที่รู้และสิ่งที่ทำได้จริงเรียกว่า “The Knowing-Doing Gap”

ปัญหาสำคัญของคนที่ก้าวขึ้นเป็นระดับผู้จัดการ คือการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการบริหารจัดการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียคนเก่งและดีไปในที่สุด

ทักษะการเสนอที่มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง ในการสร้างความสำเร็จในการทำงาน ผู้ที่มีความสามารถในการนำเสนอได้ดี
ย่อมมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าในการทำงาน

ในปัจจุบัน การบริการได้กลายเป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันทางธุรกิจงานบริการจึงต้องได้รับการปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ เพื่อสร้างความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย

ในการทำงานคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทักษะการเจรจาต่อรองเป็นสิ่งสำคัญ
เพราะแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันมีเป้าหมายที่ต่างกัน
เราจะทำให้อีกฝ่ายคล้อยตามหรือยอมรับเห็นด้วยอย่างไรเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining