หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับหัวหน้างาน

Self Inspiration at Work

ปัจจุบันองค์กรกำลังเผชิญกับปัญหาที่พนักงานทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทำให้พวกเขาต้องเผชิญปัญหาในการใช้ชีวิตมากมาย พอเขารับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้ไม่ดี ความเครียดและความเหนื่อยล้าก็ส่งผลกระทบมายังประสิทธิภาพในการทำงาน

หากพนักงานมีทักษะและความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากเขาจะมีพลังในการโฟกัสงานที่ทำแล้ว พวกเขายังจะสามารถทำงานกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกันเอง ส่งผลต่อบรรยากาศของที่ทำงาน กลายเป็นสถานที่ที่ทำให้พวกเขามีความสุข

หลักสูตร Self-Inspiration at Work เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาตามหลักจิตวิทยาและศาสตร์ของการทำงานของสมอง เพื่อช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระบบความคิดและจิตใจของพนักงานของท่านอย่างเป็นระบบ

เมื่อผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้อย่างเต็มที่ เขาจะสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในระบบความคิดและจิตใจของเขาด้วยตัวเอง ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต ต่อยอดไปยังคุณภาพงาน ส่งผลถึงบรรยากาศโดยรวมของการทำงานร่วมกัน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. มีทัศนคติและมีทักษะพื้นฐานในการสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง
  2. สามารถดูแลความคิดและความรู้สึก และเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น
  3. เรียนรู้เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งจะทำให้เขาอยากก้าวหน้าและพัฒนามากขึ้น
  4. ฝึกการตั้งเป้าหมายและมีความชัดเจนในแรงบันดาลใจของตนเอง

ระยะเวลา 1 วัน 9.00 – 16.30 น.
เนื้อหาหลักสูตร

  1. Self-Inspiration Mindset ทัศนคติของการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยตนเอง
  2. Inner Transformation Process กระบวนการดูแลความคิดความรู้สึก เพื่อรับมือกับปัญหาต่าง ๆ
  3. Self-Inspiration Process กระบวนการในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
  4. Goal Setting & Planning for Growth การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการเติบโต
  5. Cultivate Peace of Mind วิธีการสร้างสภาวะความสุขสงบภายในใจ เพื่อรับมือกับทุกปัญหา
  6. Team Inspiration เทคนิคการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน เพื่อสร้างความสุขในทีม

วิทยากร

กิตติ ไตรรัตน์

อ.กิตติ - กิตติ ไตรรัตน์

Self-Leadership Facilitator
เจ้าของเพจ Kitti Trirat เพจด้านการพัฒนายกระดับความคิดและจิตใจ ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 200,000 คน
โค้ชและที่ปรึกษาด้านการพัฒนายกระดับความคิดและจิตใจ ประสบการณ์ 17 ปี

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining