หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับผู้จัดการ

Energized Public Speaking Skill

หากท่านเคยประสบปัญหาเมื่อถูกเชิญขึ้นไปบนเวทีเพื่อพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก แล้วมีความกลัว ความกังวล ความประหม่า ไม่รู้จะเรียบเรียงคำพูดอย่างไร บางท่านถึงกับยอมทิ้งโอกาสที่ดีที่สุดในการประสบความสำเร็จ ซึ่งอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็เป็นได้

ผู้บริหารหลายท่านไม่สามารถเอาชนะความกลัวที่จะพูดได้ ทำให้พูดไม่ได้เหมือนกับที่ซ้อมไว้ พูดไม่รู้เรื่อง พูดไม่น่าประทับใจ ส่งผลให้กลายเป็นคนกลัวเวที กลัวการต้องพูดต่อคนหมู่มาก หลักสูตรนี้ออกแบบให้ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกฝน และการเตรียมตัวเพื่อขึ้นพูดในที่สาธารณะและบนเวทีได้อย่างมั่นใจเป็นมืออาชีพ

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 1. รู้วิธีการวางโครงเรื่องเมื่อต้องขึ้นพูดในงานต่าง ๆ
 2. มีความมั่นใจในการพูดต่อสาธารณะที่ทรงพลัง
 3. เข้าใจเทคนิคยอดนิยมที่นักพูดมืออาชีพชอบใช้ครองใจคนฟัง
 4. มีเทคนิค Story Telling เล่าเรื่องราวให้มีชีวิต
 5. มีศิลปะการแก้ปัญหา เพิ่มความมั่นใจพูดหน้าเวทีในที่สาธารณะ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารที่จำเป็นต้องพูดกับทีมงานจำนวนมาก ๆ ในคราวเดียว เพื่อคาดหวังผลลัพธ์บางอย่าง

Course Outline : เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลา 2 วัน เวลา 09.00 – 17.00 น.

Day 1

 • หลักการวางโครงเรื่องมืออาชีพเมื่อต้องขึ้นพูดในงานต่าง ๆ
 • พูดอย่างไรให้คนสนใจและจดจำด้วยเทคนิค SUCCESS
 • เทคนิคการใช้ภาษากายให้มีพลัง ใช้น้ำเสียงให้น่าฟัง และใช้ไมโครโฟนให้น่าเชื่อถือ
 • เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศที่ดีให้ผู้ฟัง
 • เทคนิคการตอบคำถามและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ขจัดลดอาการกลัว เกร็ง ประหม่า ตื่นเวที

Day 2

 • การพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลันไม่ต้องเตรียมตัว
 • เปิดให้ WOW และปิดให้จดจำ
 • เทคนิคยอดนิยมที่นักพูดมืออาชีพชอบใช้ครองใจคนฟัง
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) ให้ชวนติดตาม
 • พูดและนำเสนอให้ปังด้วยเทคนิค 5P
 • ข้อควรระวังเมื่อพูดในที่สาธารณะ

Course Structure รูปแบบการอบรม

ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ โดยประยุกต์ 3 ศาสตร์เข้าด้วยกัน อันได้แก่ Positive Psychology, Neuroscience, Story Telling เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง

กิจกรรมสร้างประสบการณ์ เกม และ Workshop

45%

กิจกรรมตกผลึกความรู้จากผู้เรียน

35%

เนื้อหาทฤษฎี และ Storytelling

20%

วิทยากร

อ. ซันนี่ - อรพินท์ ธีระตระกูลชัย

Energized Trainer ผ่านประสบการณ์พูดบนเวทีระดับ 1,000 กว่าคน หลากหลายมากกว่า 100 เวที

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining