หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับผู้บริหาร

L4.4 - Facilitation to Innovation

ผู้นำสร้างสรรค์นวัตกรรม

     การเป็นผู้นำที่ดีนอกจากจะมี Mindset และ Performance ส่วนตัวที่ดีแล้วต้องสามารถสร้างพื้นที่ให้ทีมงานรู้สึกปลอดภัยและกล้าเสนอความคิดเห็น อันจะนำมาซึ่งนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่จะนำพาองค์กรไปข้างหน้า ทั้งหมดคือรู้วิธีสร้างวัฒนธรรมของทีมที่เป็นเลิศ

     หลักสูตรนี้ เน้นทักษะการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของทีมงาน ที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานประจำวันได้อย่างดี

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  1. เรียนรู้เครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม จากการทำงานประจำวัน
  2. เรียนรู้หัวใจของการสร้างวัฒนธรรมของทีม ให้เกิดประสิทธิผลสูง
  3. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร เพื่อเป็นผู้นำที่ให้แรงบันดาลใจ

ระยะเวลา 1 วัน 9.00 – 16.30 น.
เนื้อหาการอบรม  

  • Innovation & Creativity รู้จักนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ที่คุณก็ทำได้
  • Innovation Mindset ทัศนคติในการสร้างนวัตกรรมและรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
  • Innovation Tools เครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมและผลิตความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งที่มีอยู่
  • The Culture Code เรียนรู้การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของทีมงานประสิทธิผลสูง
  • Feed Forward & AAR การสะท้อนกลับเชิงบวกเพื่อพัฒนางานกับทีมอย่างสร้างสรรค์
  • Learning by Sharing ผู้นำไม่หยุดเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้สู่ทีมสม่ำเสมอ

วิทยากร

“อ.เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์
CEO ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining