หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับผู้บริหาร

L4.5 - The New Leadership Skill

ก้าวสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่

      เข้าสู่ยุคดิจิทัล การเป็นผู้นำของทีมและองค์กรที่จะเติบโตได้นั้นเปลี่ยนรูปแบบไป จากยุคเก่าคือผู้นำเป็นคนเก่งที่สุดวิ่งนำหน้าและปกครองลูกน้องด้วยกฎระเบียบที่เคร่งครัด กลายเป็นผู้นำยุคใหม่ คือเป็นผู้กำหนดทิศทาง สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมทำงานโดยใช้ศักยภาพสูงสุดที่พวกเค้ามี

      ดังนั้นผู้นำยุคใหม่ ต้องสามารถเป็น Role Model ที่ดี ส่งเสริมให้ทีมงานทำงานอย่างมีประสิทธิผลทีมงานสามารถสร้างผลลัพธ์และนวัตกรรม นำพาองค์กรไปตามวิสัยทัศน์ที่ทุกคนต่างมองเห็นภาพร่วมกันเพื่อให้คุณได้พัฒนาตนเองเป็นผู้นำที่แท้จริง หลักสูตร “The New Leadership Skill – ก้าวสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่” ถูกออกแบบมาจากศาสตร์จิตวิทยาล่าสุด เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของเจ้านายทั่วไปให้กลายเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลสูงได้

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

  1. ส่งเสริมทัศนคติและทักษะ ในการเป็นผู้นำที่ดี
  2. รู้วิธีจัดการอารมณ์ตัวเอง บริหารเวลาและภารกิจที่รัดตัวได้
  3. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร เพื่อเป็นผู้นำที่ให้แรงบันดาลใจ
  4. เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองและทีม สร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ระยะเวลา 3 วัน 9.00 – 16.30 น.
เนื้อหาการอบรม  

Day 1: Mindset ทัศนคติของผู้นำยุคใหม่
  • ทัศนคติของผู้นำยุคใหม่
  • กรอบความคิดพัฒนาคุณเป็นผู้นำ
  • โมเดลของผู้นำยุคใหม่ ที่สร้างแรงบันดาลใจ
  • อุปนิสัยของผู้นำ ที่จะนำพาทีมสู่ความสำเร็จ
  • สุดยอดเคล็ดลับผู้นำ ที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

Day 2: Performance บริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ
  • ผู้นำกำหนดสถานการณ์ในชีวิตตัวเอง
  • วิสัยทัศน์ของผู้นำ สร้างภารกิจและมีเป้าหมายที่ท้าทายตัวเอง
  • ผู้นำรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญ วางแผนและปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีวินัย
  • การเป็นพี่เลี้ยงและการมอบหมายงาน ปั้นทีมให้เติบโต
  • ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ เติมเต็มตัวเองได้และเป็นต้นแบบให้คนรุ่นต่อไป

Day 3: Teamwork ประสานงานกับทีมให้มีประสิทธิผล
  • การสร้างวัฒนธรรมและขวัญกำลังใจให้ทีม
  • หลุมพรางในการสื่อสาร ที่ทำให้ทีมขาดประสิทธิภาพ
  • ทักษะการประสานงานกับทีม ในหลายระดับ
  • ฝึกทักษะความเป็นหนึ่งเดียวกัน

วิทยากร

“อ.เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining