หลักสูตรพิเศษ

S1 - Agile : New Way of Working

อไจล์ : วิถีการทำงานยุคใหม่

     ในโลกดิจิทัลที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องจำเป็น แต่ทุกคนถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อการอยู่รอดและก้าวต่อไปข้างหน้าในอนาคตได้ แต่ปัญหาคือ เราไม่รู้ว่าจะควรจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไร

      ด้วยอัตราความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี จึงยากเกินกว่าที่เราจะคาดการณ์และวางแผนไปได้ไกลหลายๆปีเหมือนสมัยก่อน ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆเช่น Startup เกิดขึ้นใหม่มากมายเพื่อเข้ามา Disrupt แทนที่ธุรกิจแบบดั้งเดิม ที่เชื่องช้าและไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภค

กลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ จึงเป็นการแข่งขันกันด้วยความว่องไวในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้นรูปแบบการทำงานแบบเดิมๆ อาจจะไม่ดีพอสำหรับอนาคตอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ “การสร้างทีมเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” จึงเป็นกุญแจนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร Agile: New Way of Working จะทำให้คุณได้เรียนรู้วิธีการทำงานแบบ “อไจล์(Agile)” แบบเดียวกันกับที่บริษัท Startup ชื่อดังระดับโลกประสบความสำเร็จ ซึ่งเน้นเรื่องแนวคิดการทำงานแบบพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ทีมสามารถบริหารจัดการตัวเอง เพื่อให้พร้อมตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับปัจจุบัน

หลักสูตรนี้ออกแบบเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการทำงานพึ้นฐานที่สำคัญของอไจล์ผ่านเนื้อหาและกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดการอบรม

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  1. เข้าใจหลักและข้อพื้นฐานปฎิบัติแบบอไจล์
  2. เข้าใจลักษณะการทำงานแบบอไจล์
  3. เข้าใจการทำงานแบบ Scrum
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการการทำงานเป็นทีมแบบปรับปรุงแบบต่อเนื่อง

ระยะเวลา 1 วัน 09.30 – 17.00 น.
เนื้อหาการอบรม  

  • อไจล์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทำไมคุณต้องเปลี่ยนวิธีทำงาน
  • เข้าใจหลักและข้อปฎิบัติพื้นฐานของอไจล์
  • ฝีกทักษะการมอบหมายและติดตามการทำงานที่รวดเร็ว ด้วยเทคนิค Kanban
  • เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานพื้นฐานแบบ Scrum Framework
  • เข้าใจการทำงานแบบปรับปรุงทีมต่อเนื่อง ด้วย Ball Points Game
  • เข้าใจวิธีการทำงานแบบ Scrum ด้วย Balloon Zoo

วิทยากร

อ.นัท ณัฐพงศ์ โอภาสพัฒนกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile/Scrum

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining