หลักสูตรพิเศษ

S2 - Innovative Mindset

ทักษะการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

      ในโลกธุรกิจปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทักษะที่ดี (Skill) อาจไม่สำคัญเท่ากับแนวคิด (Mindset) ที่ถูกต้อง เพราะเมื่อหลายธุรกิจถูกเปลี่ยนโฉมหน้าโดยนวัตกรรมไปแล้ว ทักษะบางอย่างที่เคยจำเป็น อาจไม่มีประโยชน์อีก

      หากแต่เป็นแนวคิด หรือทัศนคติที่ถูกต้องของผู้บริหารในองค์กรจะมีส่วนสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อกับการเกิดนวัตกรรมและดึงดูดคนเก่งๆ เข้ามาร่วมงาน เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถแข่งขัน และไปถึงเป้าในสภาวะธุรกิจปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  1. มีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย รู้วิธีการระดมความคิดสร้างสรรค
  2. สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ ด้วย Innovative Mindset
  3. ประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ระยะเวลา 1 วัน 09.30 – 17.00 น.
เนื้อหาการอบรม  

  • ทำความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบัน ผ่านทาง Improvisation Workshop ที่มหาวิทยาลัย Stanford ใน Silicon Valley ปรับและประยุกต์ขึ้นจากคลาสสอน Improviser ที่เป็นอาชีพที่ต้องเตรียมพร้อมและตื่นตัว ตลอดเวลา
  • Case Study และตัวอย่างเรื่องราวบริษัทที่มีแนวคิดนวัตกรรมที่ทันสมัยต่างๆที่ผู้บรรยายเคยไปติดต่อและเยี่ยมชมมา เช่น Google HQ และ Google Campus, IBM Studio, Salesforce, Facebook, Startup Block ในสิงคโปร์, Barclay Accelerator ในประเทศอิสราเอล และสตาร์ทอัพใน Silicon Valley
  • ร่วมกันค้นหา Mindset และ Culture ขององค์กรที่ถูกต้อง และเอื้อให้เกิดนวัตกรรม ผ่านทาง Brainstorming Working ที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้โดยมหาวิทยาลัย Thunderbird ที่สหรัฐอเมริกา
  • สรุปบทเรียนร่วมกันด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เพื่อให้นำสิ่งที่ Workshop กันในวันนี้ และมี Workshop สุดท้ายที่ผู้สอนคิดขึ้นเพื่อเป็นการตอกย้ำ Corporate Innovative Mindset

วิทยากร

อ.อาร์ต – ไกรวิน วัฒนะรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation & Creativity)

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining