หลักสูตรพิเศษ

S9 - Talent Dynamics

สร้างทีมในฝัน และปั้นให้เติบโต

      องค์กรเลือกเฟ้นจ้างคนเก่งเข้ามา แต่ทำไมงานเสร็จช้า ทีมไม่เข้าขา ไม่นานนักแต่ละคนค่อยๆหมดไฟ…

      สาเหตุสำคัญคือ เมื่อไม่ได้ทำงานที่ถนัด ความสามารถของแต่ละคนจึงออกมาได้ไม่เต็มที่ พยายามแค่ไหนก็ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น เคล็ดลับการสร้างทีมให้เติบโตและทำให้งานมีประสิทธิภาพที่สุด คือ “รู้จักใช้จุดแข็งของแต่ละคน ให้ตรงกับงาน”

ขอแนะนำ Talent Dynamics เครื่องมือด้านการพัฒนาธุรกิจที่โฟกัสในเรื่องทีม ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในยุโรปใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำ เป็นแกนหลักของ Business Development ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วมากกว่า 1 ล้านคนเป็นการแบ่งประเภทของคนตามความถนัด (Talent) ที่จะนำไปปรับใช้ให้เกิดการทำงานเป็นทีม เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นได้ 30 -100% และสามารถเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น 2 เท่าทุกๆ ปี

เครื่องมือนี้ เริ่มจากความเชื่อว่า ทุกๆคนมีความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นจุดแข็งเฉพาะตน ทุกๆคนต่างมี “คุณค่า” ที่จะนำมาแบ่งปันกันทีมได้ หากใช้ความถนัดได้ตรงกับงานที่ทำก็จะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มความเชื่อใจซึ่งกันและกัน ประโยชน์ของ Talent Dynamics จะส่งผลกระทบตั้งแต่บุคคล ไปจนถึงการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะเอื้อต่อผลประกอบการของบริษัทในภาพรวมนั่นหมายถึงการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  1. เข้าใจความแตกต่างของความถนัด แนวคิด วิธีการทำงาน และลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล
  2. เข้าใจความถนัดของตนเอง และ ทีมงานในความเหมาะสมสอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ
  3. สามารถใช้ความถนัดของแต่ละบุคคลในทีมที่มีอยู่ เพื่อสร้างทีมที่เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นได้
  4. สามารถออกแบบการทำงานที่เหมาะกับตัวเองและทีมงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

เนื้อหาการอบรม 1 วัน

  • ทำแบบทดสอบ Talent Dynamics ทำให้ทุกคนได้รับทราบถึง Talent ในแบบของตันเอง
  • เข้าใจ Talent Profile รู้จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม และประเภทงานที่เหมาะสมของแต่ละ Profile
  • เรียนรู้และปรับมุมมองให้เห็นความแตกต่างของ Talent ของตนเองและทีม เพื่อรร่วมมือกันทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้
  • WORKSHOP นำเคสการทำงานจริง มาใช้สำหรับการเรียนรู้วิธีการทำงานของแต่ละ Profile
  • วิธีการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องประกอบไปด้วย 3 Profile ที่สอดคล้องต่อยอดกัน
  • เทคนิควิธีการในการนำเอาความแตกต่างของแต่ละ Profile ออกมาสู่แผนการปฏิบัติงานส่วนบุคคที่สามารถวัดผลได้

วิทยากร

“อ.นุกูล” นุกูล ลักขณานุกุล
ที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร กว่า 100 บริษัท ที่ทำให้กิจการเหล่านั้นสามารถเพิ่มยอดขายอย่างน้อย 2 เท่าจากการใช้หลักสูตรนี้
ผู้แปลหนังสือ Your Life Your Legacy : มั่งคั่งระดับตำนาน (หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสัมมนาครั้งนี้โดยตรง)

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining