"Most Recommended - หลักสูตรแนะนำสำหรับปี 2020

Growth Mindset for Effective Work

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการทำงานที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ประเด็นที่มีการพูดถึง และได้รับความสนใจในการพัฒนาการทำงานคือ การสร้างความเข้าใจและการใช้งานในศาสตร์ทางจิตวิทยา

Emotion Intelligence
ผู้นำฉลาดทางอารมณ์

หลักสูตร Emotional Intelligence จะทำให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ด้วยการบริหารจัดการอารม์และทัศนคติของตัวเองสามารถสื่อสารและประสานงานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Corporate Entrepreneurship Program
สู่การเป็นผู้ประกอบการภายในองค์กร

องค์กรธุรกิจย่อมต้องการให้กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แต่ยังไม่มีกระบวนการในการสนับสนุนการเติบโตแบบนั้นให้เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาเพียงแค่นวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์นั้นยังไม่พอ

TEAM COLLABORATION
รวมพลังสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ในทีม

มีงานวิจัยจำนวนมากสรุปผลตรงกันว่า ความสัมพันธ์ที่ดีคือแก่นแท้แห่งความสุขและบรรยากาศแห่งความสุขในการทำงานร่วมกัน จะนำมาซึ่งการเพิ่มขึ้นของประสิทธิผลในงาน

THE NEW LEADERSHIP SKILL
สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่

เข้าสู่ยุคดิจิทัล การเป็นผู้นำของทีมและองค์กรที่จะเติบโตได้นั้นเปลี่ยนรูปแบบไป จากยุคเก่าคือผู้นำเป็นคนเก่งที่สุด วิ่งนำหน้าและปกครองลูกน้องด้วยกฎระเบียบที่เคร่งครัด กลายเป็นผู้นำยุคใหม่ คือเป็นผู้กำหนดทิศทาง สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมทำงานโดยใช้ศักยภาพสูงสุดที่พวกเค้ามี

The Sales Pro
สู่การเป็นนักขายมืออาชีพ

ขอแนะนำ Workshop คุณภาพที่จะเปลี่ยนทักษะการขายของคุณ ให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรระดับโลก “คอร์สที่มีเนื้อหาจากการทดลองทำจริงกว่า 15 ปี ซึ่งพร้อมไปด้วย How To ที่จับต้องได้และตัวอย่างจริงในการใช้ที่นี่คือ หล่งข้อมูลหลักล้านเพื่อเพิ่มโอกาสของคุณในการสร้างรายได้”

Agile : New Way of Working
อไจล์ : วิถีการทำงานยุคใหม่

ในโลกดิจิทัลที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องจำเป็น แต่ทุกคนถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อการอยู่รอดและก้าวต่อไปข้างหน้าในอนาคตได้ แต่ปัญหาคือ เราไม่รู้ว่าจะควรจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไร

Innovative Mindset
ทักษะการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

ในโลกธุรกิจปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทักษะที่ดี (Skill) อาจไม่สำคัญเท่ากับแนวคิด (Mindset) ที่ถูกต้อง เพราะเมื่อหลายธุรกิจถูกเปลี่ยนโฉมหน้าโดยนวัตกรรมไปแล้ว ทักษะบางอย่างที่เคยจำเป็น อาจไม่มีประโยชน์อีก

Service Mind Expert
ยกระดับการบริการอย่างมืออาชีพ

งานขายและงานบริการต้องได้รับการปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นหลักเพื่อสร้างความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย โดยสร้างพฤติกรรมในแบบฉบับที่ปฏิบัติได้สม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

The Excellence Trainer
ก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ

การพัฒนาคน เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการมีวิทยากรภายในองค์กร จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยพัฒนาบุคคลากรได้อย่างคุ้มค่า

Talent Dynamics
สร้างทีมในฝัน และปั้นให้เติบโต

สาเหตุสำคัญคือ เมื่อไม่ได้ทำงานที่ถนัด ความสามารถของแต่ละคนจึงออกมาได้ไม่เต็มที่ พยายามแค่ไหนก็ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเคล็ดลับการสร้างทีมให้เติบโตและทำให้งานมีประสิทธิภาพที่สุด คือ “รู้จักใช้จุดแข็งของแต่ละคน ให้ตรงกับงาน”