รู้จัก CEO เรือรบ

“เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

CEO และผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand

ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง ผู้พัฒนากระบวนการ “ไดอะล็อก” เพื่อใช้แก้ปัญหาในการสื่อสาร ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้เกิดการพัฒนาคนและองค์กรที่ยั่งยืน

Email: jinnat@learninghubthailand.com
Tel. 093 925 4960

ประวัติการศึกษา

 • ศึกษาศาสตร์ไดอะล็อก จาก อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู จากสถาบันขวัญเมือง จ.เชียงราย และต่อยอดด้วยงานด้านไดอะล็อกของ David Bohm และ Professor William Isaacs สถาบัน MIT สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Master of Management หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
 • ปริญญาตรี Electrical Engineering โรงเรียนนายเรือ

ประสบการณ์

 • ผู้พัฒนากระบวนการ “ไดอะล็อก” เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาในการสื่อสารและส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กร
 • ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand บริษัทฝึกอบรมพัฒนาคนในองค์กร ให้เพิ่มศักยภาพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 • นักเขียน นามปากกา “เรือรบ” ผลงานหนังสือพัฒนาตนเองจำนวน 5 เล่ม ได้แก่ สิบวันเปลี่ยนชีวิต, สุนทรียสนทนาฉบับครอบครัว, บันทึกเปลี่ยนชีวิต,10 กฎแห่งความสุข (ที่พ่อรวยไม่เคยสอน), Happiness Recipe : 10 สูตรผสมความสุข

บางส่วนขององค์กรที่ให้ความไว้วางใจ

 1. กระทรวงการต่างประเทศ
 2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 3. Modernform Group 
 4. AIS
 5. SCG
 6. PTT DIGITAL
 7. TESCO
 8. Ogilvy & Mather 
 9. P&G 
 10. ADECCO
 11. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จํากัด
 12. อิซูซุประเทศไทย
 13. บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 14. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 15. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)