ประวัติวิทยากร

ประวัติวิทยากร

“เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

CEO Learning Hub Thailand

ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง พัฒนากระบวนการ “ไดอะล็อก” เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาในการสื่อสาร ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ประวัติการศึกษา

 • ศึกษาศาสตร์ของไดอะล็อก จาก อ.วิศิษฎ์ วังวิญญู จากสถาบันขวัญเมือง จ.เชียงราย และศึกษางานด้านไดอะล็อกของ David Bohm และ Professor William Isaacs สถาบัน MIT สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Master of Management หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
 • ปริญญาตรี Electrical Engineering โรงเรียนนายเรือ

ประสบการณ์

 • ผู้พัฒนากระบวนการ “ไดอะล็อก” เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาในการสื่อสารและปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวและส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กร
 • ก่อตั้ง Learning Hub Thailand บริษัทที่ออกแบบหลักสูตรพัฒนาคนในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 • นักเขียน คอลัมนิสต์ นามปากกา “เรือรบ” ผลงานหนังสือพัฒนาตนเองจำนวน 5 เล่ม ได้แก่ สิบวันเปลี่ยนชีวิต, สุนทรียสนทนาฉบับครอบครัว, บันทึกเปลี่ยนชีวิต,10 กฎแห่งความสุข (ที่พ่อรวยไม่เคยสอน), Happiness Recipe : 10 สูตรผสมความสุข

บางส่วนขององค์กรที่ให้ความไว้วางใจ

 1. กระทรวงการต่างประเทศ
 2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 3. บริษัท Modernform Group จำกัด (มหาชน)
 4. Adecco Thailand
 5. SCG
 6. PTT DIGITAL
 7. TESCO
 8. บริษัท Ogilvy & Mather จำกัด
 9. P&G ประเทศไทยจำกัด
 10. บริษัท Schneider Electric จำกัด
 11. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จํากัด
 12. อิซูซุประเทศไทย
 13. บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 14. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 15. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Send this to a friend