รู้จัก CEO เรือรบ

“เรือรบ” จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

CEO และผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand

ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง 

พัฒนากระบวนการ “ไดอะล็อก”  เพื่อเพิ่มทักษะผู้นำใหักับผู้บริหารในองค์กรมหาชนทั่วประเทศ

ติดตามและพูดคุยกับเรือรบ ได้ที่นี่ Facebook.com/ceoเรือรบ

ประวัติการศึกษา

  • ศึกษาศาสตร์ไดอะล็อก จาก อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู จากสถาบันขวัญเมือง จ.เชียงราย และต่อยอดด้วยงานด้านไดอะล็อกของ David Bohm และ Professor William Isaacs สถาบัน MIT สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท Master of Management หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
  • ปริญญาตรี Electrical Engineering โรงเรียนนายเรือ

ประสบการณ์

  • Facilitator ในหลักสูตรภาวะผู้นำและจิตวิทยาการสื่อสาร ให้ผู้บริหารองค์กรมหาชน มากกว่า 1,000 คน ตลอด 7 ปี
  • ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand บริษัทฝึกอบรมพัฒนาคนในองค์กร ให้เพิ่มศักยภาพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
  • นักเขียน นามปากกา “เรือรบ” ผลงานหนังสือพัฒนาตนเองจำนวน 7 เล่ม ได้แก่ สิบวันเปลี่ยนชีวิต, สุนทรียสนทนาฉบับครอบครัว, บันทึกเปลี่ยนชีวิต,10 กฎแห่งความสุข (ที่พ่อรวยไม่เคยสอน), Happiness Recipe : 10 สูตรผสมความสุข, AL ปัญญาเปลี่ยนชีวิต, The Listening Leader ผู้นำ เริ่มด้วยการฟัง