คอร์ส สำหรับบุคคลทั่วไป

ปัญหาสำคัญ ที่ผู้บริหารองค์กรต้องเผชิญในยุคนี้ คืออะไร ?

ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม แต่เป็น “ปัญหาเรื่องคน”

เห็นด้วยมั้ยว่า ที่มาของปัญหาเรื่องคน ล้วนมาจากการ “ขาดทักษะการฟังและการสื่อสารที่ดี”

การช่วยให้ทีมงาน รับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณมีทักษะของผู้นำยุคใหม่ครบ 3 ข้อ
1. Mindset มีทัศนคติที่เป็นต้นแบบ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม
2. Performance รู้วิธีดึงศักยภาพของทีมงานออกมาได้สูงสุด
3. Teamwork นำทีมให้ประสานงานกัน ด้วยทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ผู้นำทุกคนในองค์กรควรจะมี SELF AWARENESS คือการตระหนักรู้ในข้อเสียของตนเอง และมีทักษะ SELF COACHING คือสามารถโค้ชตัวเองได้ เพื่อให้เกิด SELF CONTROL ในการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง ทำให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปอย่างที่ตนเองต้องการ

เชิญคุณมาร่วมฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างช่วงเวลาคุณภาพ บ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบตัว

ก่อตั้งเมื่อปี 2554 โดยเรือรบ ชวนคนที่สนใจมาพบกันเพื่อฝึกกระบวนการ “ไดอะล็อก”  
ฝึกทักษะก
ารฟังอย่างลึกซึ้ง ใส่ใจ ไม่ด่วนตัดสิน เลิกก้มหน้าหาจอ แต่หันหน้าเข้าหากัน สร้างมิตรภาพใหม่ๆ และสร้างสังคมแห่งการฟัง

Online Course รวมทักษะ Soft Skill สำหรับพัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กร

เรียนการเขียนง่ายๆ จากที่บ้าน ช่วยคุณออกหนังสือได้ใน 12 สัปดาห์ โดย CEO เรือรบ