คอร์ส สำหรับบุคคลทั่วไป

ปัญหาสำคัญ ที่ผู้บริหารองค์กรต้องเผชิญในยุคนี้ คืออะไร ?

ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม แต่เป็น “ปัญหาเรื่องคน”

เห็นด้วยมั้ยว่า ที่มาของปัญหาเรื่องคน ล้วนมาจากการ “ขาดทักษะการฟังและการสื่อสารที่ดี”

เชิญคุณมาร่วมฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างช่วงเวลาคุณภาพ บ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบตัว

ก่อตั้งเมื่อปี 2554 โดยเรือรบ ชวนคนที่สนใจมาพบกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการฟังให้มีมากขึ้นในชีวิต ด้วยการใช้กระบวนการ “ไดอะล็อก”  ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งใส่ใจ ไม่ด่วนตัดสิน เลิกก้มหน้าหาจอ แต่กลับมาหันหน้าเข้าหากัน สร้างมิตรภาพใหม่ๆ ให้สังคมมีสันติสุข

เรียนการเขียนง่ายๆ จากที่บ้าน ช่วยคุณออกหนังสือได้ใน 12 สัปดาห์