ชุมชนแห่งการฟัง (Charity Event)

เชิญคุณมาร่วมฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างช่วงเวลาคุณภาพ บ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบตัว ในกิจกรรม “ชุมชนแห่งการฟัง”

“ชุมชนแห่งการฟัง” (กิจกรรมการกุศล)

ก่อตั้งเมื่อปี 2554 โดย CEOเรือรบ จัดประจำทุกเดือน อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เชิญผู้ที่สนใจมาพบปะกัน เพื่อสนทนาและสร้างพื้นที่แห่งการฟังให้มีมากขึ้นในชีวิต ด้วยการใช้กระบวนการกลุ่มแบ “ไดอะล็อก” นั่นคือให้การฟังอย่างใส่ใจ ไม่ด่วนตัดสิน เลิกก้มหน้าหาจอ แต่กลับมาหันหน้าเข้าหากัน รับฟังเรื่องราวความเป็นไปของกันและกัน ก่อกำเนิดมิตรภาพใหม่ๆและสร้างสังคมแห่งสันติสุข พร้อมกับได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆที่วิทยากรนำมาแชร์ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่จะทำให้ชีวิตคุณเต็มไปด้วย “ความรัก ความสำเร็จ และความสุข”

“12 เดือน 12 หัวข้อ” กำหนดการ ชุมชนแห่งการฟัง 2020 คลิกที่นี่ 

จัดเป็นประจำ สัปดาห์แรกต้นเดือน เวลา 09.30-12.30 น.

นำกิจกรรมโดย CEO เรือรบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง

สถานที่ Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่ มีที่จอดรถฟรี
แผนที่ คลิกที่นี่ 
รับจำกัดเพียงครั้งละ 20 ท่าน

กิจกรรมเพื่อการกุศล รายได้ทั้งหมด นำไปจัดพิมพ์หนังสือ “ปัญญาเปลี่ยนชีวิต” มอบให้มูลนิธิและองค์กรการกุศลทั่วประเทศ

ร่วมทำบุญ ที่นั่งละ 500 บาท (พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันหลังเลิกกิจกรรม)

คุณสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เลยทันที 

ติดต่อคุณต่าย โทร 064 493 9445 หรือ Line: @learninghub

ประโยชน์ที่ได้จากการฝึก “ไดอะล็อก”

1. ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เรารับฟังกันได้มากขึ้น หันหน้าเข้าหากันมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนรอบตัว

2. ฝึกการรับฟังเสียงภายในตนเอ เพื่อให้เราเข้าใจและไม่ละเลยตนเอง สามารถตกผลึกทางความคิด เกิดปัญญาปิ๊งแว้บ แก้ปัญหาที่ติดขัดของตัวเองได้

3. ฝึกการห้อยแขวนคำตัดสิน เป็นการเจริญสติ ลดละอัตตาตัวตน ลดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
4. ยกระดับจิตใจและจิตวิญญาณ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนหลากหลาย ทำให้เกิดการพัฒนายกระดับจิตใจ และเข้าถึงปัญญาญาณระดับสูงร่วมกัน

หลักพื้นฐาน 3 ประการของ “ไดอะล็อก”

1. Deep Listening รับฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังเข้าไปถึงจิตใจ ความรู้สึก ความต้องการเบื้องลึก ไม่ใช่เพียงแค่คำพูด

2. Respect & Equality ดำรงอยู่ในความเคารพ และเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก อายุ เพศ วัย การศึกษา ศาสนา หรือฐานะ รับฟังกันอย่างเท่าเทียมในฐานะเพื่อนมนุษย์

3. Open Mind แบ่งปันด้วยหัวใจ เปิดใจต่อกัน รักษาความลับในวง แบ่งปันเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง ไม่ใช่จากองค์ความรู้หรือต้องการแนะนำสั่งสอน

หากคุณต้องการฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง และได้เข้าวงไดอะล็อกอย่างเต็มรูปแบบ ขอเชิญมาเจอกับผม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับ

ด้วยมิตรภาพ
CEO เรือรบ 
ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand

ปล. เมื่อลงทะเบียนแล้ว กรุณาลงตารางนัดไว้ เพื่อกันลืม เราจะมีอีเมลแจ้งเตือนล่วงหน้า 1 สัปดาห์นะครับ

สมัครกิจกรรมครั้งต่อไป ติดต่อคุณต่าย โทร 064 493 9445 หรือ Line: @learninghub

“เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฎฐ์ พรหมนุรักษ์

• ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสาร
• นักเขียน คอลัมนิสต์ ผลงานหนังสือด้านจิตวิทยาพัฒนาตนเองจำนวน 7 เล่ม
• กระบวนกร ผู้นำวงไดอะล็อคอย่างต่อเนื่อง 10 ปี กับครอบครัวและคนทั่วไป