Executives Communication: ทักษะการฟังและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารยุคใหม่

องค์กรในปัจจุบันกำลังเจอปัญหา คนเก่ง + คนเก่ง = ทีมแย่ เป็นเพราะอะไร ?

     แม้ว่าจะจ้างคนเก่งค่าตัวแพงแค่ไหนก็ตาม แต่หากคนเก่งทำงานด้วยกันไม่ได้ ขัดแย้งกันเอง เมื่อความสัมพันธ์แย่ ผลงานก็ตกต่ำ คนลาออก สุดท้ายทีมแตกในที่สุด
 
     ปัญหาเรื่องคนทั้งหมด ล้วนเกิดจาก “ขาด Empathy” หรือความเข้าอกเข้าใจกัน สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ความเร่งรีบและความมั่นใจจนเกินไป ทำให้ไม่รับฟังกัน เกิดอุปสรรคในการสื่อสารและทำงานร่วมกัน ดูได้จากคนในทีมไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ไม่อยากเสนอความเห็น ปกปิดปัญหา และไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
 
      ดังนั้น ผู้บริหารในยุคนี้จึงต้องเผชิญกับความท้าทาย ในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ดึงศักยภาพคนในทีมออกมา สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดทีมเวิร์คที่มีประสิทธิภาพสูงให้ได้
 

แล้วมีวิธีใดที่จะช่วยให้ คนเก่ง + คนเก่ง = ทีมชั้นเลิศ ?

“Executive Communication: ทักษะการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารยุคใหม่”

คอร์สนี้เป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ มี Workshop และกิจกรรมหลากหลาย ที่จะเสริมให้ผู้บริหารได้ฝึกทักษะการฟังและการสื่อสารเพื่อบริหารคน (Listening & Communication Skill) ที่สำคัญทั้ง 3 ทักษะ ได้แก่

     1.การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ฟังให้ลึกไปกว่าคำพูดของคนตรงหน้า โดยไม่ด่วนตัดสิน เพื่อจะได้เข้าใจกันได้ลึกมากขึ้นและฟังจับประเด็นได้ดียิ่งขึ้น

     2.การสื่อสารเพื่อสร้างทีม (Communication Model) เมื่อเข้าใจความแตกต่างของคน จะสื่อสารได้ตรงใจผู้ฟังมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังเชื่อถือและคล้อยตามได้ง่ายขึ้น

     3.การประชุมอย่างเปิดใจ (Dialogue) เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและทุกคนได้มีส่วนร่วม เปิดใจแชร์และรับฟังกันอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ทีมได้ใช้ศักยภาพกันอย่างเต็มที

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

     1. ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการที่ต้องดูแลพนักงาน ประสานงานให้เกิดการทำงานเป็นทีม
     2. เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสารและภาวะผู้นำในการบริหารคนและดูแลทีม
     3. คนทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสาร และภาวะผู้นำให้กับตนเอง

หมายเหตุ : คอร์สนี้ จัดมาแล้วมากกว่า 100 รุ่น กับองค์กรเอกชนและมหาชน โดยปกติจะจัดอบรมภายในองค์กรเท่านั้น แต่ในปีนี้ จะเปิดสำหรับบุคคลทั่วไป เพียงแค่ 4 รุ่นเท่านั้น

กำหนดการอบรม

รุ่นที่ 17 วันที่ 20 มี.ค. 2563 (รับจำกัด 20 ท่าน)

สถานที่  Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่
 
ราคา 5,500 บาท ราคารวมอาหารกลางวัน  เอกสาร และอาหารเบรค 2 มื้อ ตลอดการอบรม
 
ราคา Early Bird เมื่อสมัครก่อนวันที่ 10 มี.ค. ลดเหลือ 4,500 บาท
 
พิเศษ Group Price หากสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือ 4,000 บาทต่อท่าน

อบรมโดย “เรือรบ”

จิณณ์ณัฎฐ์ พรหมนุรักษ์
CEO ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thaialnd
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง
นักเขียน ผลงานหนังสือด้านจิตวิทยาพัฒนาตนเอง จำนวน 7 เล่ม

 

 สมัครคอร์ส ติดต่อ Line @learninghub หรือโทร 064 493 9445

เนื้อหาการอบรม 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.

  • Communication Breakdown สาเหตุของความล้มเหลวในการสื่อสาร
  • Auto Pilot โหมดอัตโนมัติที่สร้างอุปสรรคในการฟัง
  • Deep Listening ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง
  • Trap of Listening หลุมพรางของการฟัง
  • Dialogue in Action กระบวนการสุนทรียสนทนา เพื่อการสร้างทีม
  • Communication Model ฝึกทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างทีมงานที่เป็นเลิศ
 

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าอบรม

“ทรายเรียนจบปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านการสื่อสาร มาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยในอเมริกา แต่ทักษะที่คิดว่าตัวเองต้องพัฒนามากที่สุดคือทักษะการฟัง

ดังนั้นจึงไปใฝ่หาที่เรียนมาหลายที่มากแต่ไม่เคยเจอหลักสูตรที่โดนใจจริงๆ จนกระทั่งมาเจอหลักสูตรของ คุณเรือรบ จริงๆมาเรียนเพราะอยากได้เทคนิคดีๆไปสอน แต่พอมาเรียนแล้วได้อะไรมากกว่าที่คิดมากมาย ได้เข้าใจตัวเองแบบที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อน
 
แต่ที่สำคัญที่สุดได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาการสื่อสารกับคนในครอบครัว การเข้าเรียนเพียง 1 วันกับ อ.เรือรบ เปลี่ยนชีวิตทรายที่เหลือทั้งชีวิตจริงๆค่ะ ประทับใจมากค่ะ”
 
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA
“สิ่งที่ผมชอบมากคือ เรื่องของการฟังอย่างลึกซึ้ง แม้จะเคยคิดว่าตัวเองฝึกฟังมาบ้างแล้ว หากยังฟังอย่างผิวเผินฟังแล้วหมกมุ่นกับความคิดของตัวเองเป็นหลัก ยังไม่เปิดพื้นที่ในใจให้กับเสียงหรือเรื่องเล่าของคนอื่น
 
ผมเป็นคนจริงจังมากเกินไป ถ้าฟังแล้วได้ไม่ดี มักตำหนิตัวเองบ่อยครั้ง อ.เรือรบบอกว่า ไดอะล็อกนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการมีสาระ เป็นเรื่องของการที่เรามาไร้สาระ
 
ผมติดใจประโยคนี้มาก มันเปิดพื้นที่ให้ผมได้เล่นกับคำพูด เรื่องราวของคนที่กำลังพูด มันเปิดพื้นที่ให้กับตัวเองในการฝึกฝนได้อย่างไม่ตำหนิตัวเอง เพิ่งมาเจอประโยคนี้ในคอร์สนี้ครับ มันชวนให้สนุกกับไดอะล็อกได้มากขึ้น”
 
นพ. กิตติ วงศ์ทันตกร
แพทย์ประจำโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง
“วันแรกที่ได้สัมผัส Dialogue มันเรียบง่าย มีเสน่ห์และน่าสนใจมาก แต่ละคนแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัว มีทั้งเรื่องราวทั่วๆไป เรื่องแปลก ตลก ซาบซึ้งใจ เครียด อบอุ่น อะไรมากมาย ได้เห็นตัวเองและเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวคนอื่นชัดเจนขึ้น
 
แปลกที่การล้อมวงพูดคุยกันในเวลา 2 ชั่วโมง ทำให้คนละวางอัตตาลง และสร้างคุณค่ามากมายให้เกิดขึ้นในวงสนทนา
 
สิ่งที่ได้กับตัวเองคือ มีความกล้าที่จะแบ่งปันตัวเองมากขึ้น รู้สึกอิสระที่จะพูดคุยและรับฟังโดยไม่ตัดสินไปก่อน ทำให้เกิดความสุขใจและประสิทธิภาพในความสัมพันธ์ และยังช่วยจุดประกายความหวังที่จะสร้างองค์กรแห่งความสุขของตนเองด้วยค่ะ”
 
ธันยาลักษณ์ สืบไทยพานิช
Managing Director, Fit’n Firm Sports Club จ.ชลบุรี
“นับจากวันแรกที่ก้าวเข้าไปวงไดอะล็อก เราสัมผัสถึงความอบอุ่นกันเอง บรรยากาศสบายๆ กติกาต่างๆที่วงจัดสรรขึ้นเพื่อฝึกการฟังของผู้เข้าร่วมวงไดอะล็อกไม่ได้เป็นอุปสรรค หรือเป็นกรอบความคิดของคนในวงเลย
 
บางครั้งการสนทนานำจากเรื่องหนึ่ง ไปสู่เรื่องหนึ่งอย่างฉับไว คนในวงที่หลากหลายอาชีพและวัย ทำให้การฝึกเข้มข้น ภายในวงเราค้นพบความเป็นมนุษย์ในหลากหลายมิติ มีทั้งเอื้อเฟื้อ, อีโก้, โทษตัวเอง, มีน้ำใจ ฯลฯ และนั่นแหละคือการฝึก
 
ทุกวันๆเราก็ใช้ชีวิตท่ามกลางความเป็นมนุษย์เหล่านั้น ซึ่งจะทำให้เราได้พบแก่นของการใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ผู้อื่น
 
วรางคณา สุสาขา
Human Resource Manager Food Project (SIAM)
 

 สมัครคอร์ส ติดต่อ Line @learninghub หรือโทร 064 493 9445

 

“เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฎฐ์ พรหมนุรักษ์

• ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสาร
• นักเขียน คอลัมนิสต์ ผลงานหนังสือด้านจิตวิทยาพัฒนาตนเองจำนวน 7 เล่ม
• กระบวนกร ผู้นำวงไดอะล็อคอย่างต่อเนื่อง 10 ปี กับครอบครัวและคนทั่วไป