Executives Communication: ทักษะการฟังและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารยุคใหม่

ปัญหาสำคัญ ที่ผู้บริหารองค์กรต้องเผชิญในยุคนี้ คืออะไร ? ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม แต่เป็น “ปัญหาเรื่องคน”

ปัญหาเรื่องคน ที่พบบ่อยในการทำงาน มีอะไรบ้าง ?

 1. คนลาออก เพราะทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานไม่ได้
 2. การสื่อสารผิดพลาด ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้ง
 3. ผู้คนไม่พูดในสิ่งที่คิด และมักกล่าวโทษว่าอีกฝ่ายเป็นคนผิด
ปัญหาเรื่องคน ล้วนเป็นเกิดจากปัญหา “การสื่อสาร” เมื่อระบบสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้คนก็มีความแตกต่างหลากหลาย ทำให้การฟังของพวกเขามีข้อจำกัดมากขึ้น การสื่อสารจึงเป็นไปได้ยากขึ้น ไม่เกิดความร่วมมือกันในการทำงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรในยุคนี้
.
นั่นทำให้ผู้บริหารต้องเผชิญกับความท้าทาย ในการสร้างบรรยากาศ และปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความร่วมมือในการทำงานกันมากกว่ายุคใดๆ

คอร์สนี้เป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ มี Workshop และกิจกรรมหลากหลาย ที่จะเสริมให้ผู้บริหารได้ฝึกทักษะการฟังและการสื่อสารเพื่อบริหารคน (Listening & Communication Skill) ที่สำคัญทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่

 1. การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ฟังอย่างไรไม่ด่วนตัดสิน ฟังให้ลึกไปกว่าคำพูดของคนตรงหน้า
 2. การฟังเสียงภายใน (Inner Listening) ฟังเสียงตัวเอง เพื่อเข้าใจตนเองได้ถ่องแท้ เพื่อจะเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น
 3. การฟังเพื่อผลลัพธ์ (Active Listening) ฟังจับประเด็นได้ เข้าใจตรงกัน แม้มีเวลาจำกัด
 4. การสื่อสารเพื่อสร้างทีม (Commnunication Model) เมื่อเข้าใจความแตกต่างของคน จะสื่อสารได้ตรงใจผู้ฟังมากขึ้น
 

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการที่ต้องดูแลพนักงาน ประสานงานข้ามฝ่ายให้เกิดการทำงานเป็นทีม
 2. เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสารและภาวะผู้นำในการบริหารคนและดูแลทีมงาน
 3. ผู้ที่ทำงานด้าน HRD เป็นที่ปรึกษา โค้ช วิทยากร เมนทอร์ ที่ต้องสื่อสารกับผู้คนหลากหลาย
 4. คนทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสาร และภาวะผู้นำให้กับตนเอง

หมายเหตุ: คอร์สนี้ จัดมาแล้วมากกว่า 100 รุ่น ในองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ปกติแล้วจะจัดอบรมภายในองค์กรเท่านั้น แต่ในปีนี้ จะเปิดสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้บริหารที่สนใจ เพียงแค่ 2 รุ่นเท่านั้น

กำหนดการอบรม

รุ่นที่ 10 วันที่ 22 – 23 พ.ย.61 (รับจำกัด 30 ท่าน)

สถานที่  Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่
 
ราคา 12,000 บาท ราคารวมอาหารกลางวัน  เอกสาร และอาหารเบรค 2 มื้อ ตลอดการอบรม
 
ราคา Early Bird เมื่อสมัครก่อนวันที่ 3 มิ.ย. ลดเหลือ 10,900 บาท
 
พิเศษ Group Price หากสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือ 9,900 บาทต่อท่าน

อบรมโดย “เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฎฐ์ พรหมนุรักษ์

CEO ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thaialnd
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง
นักเขียน ผลงานหนังสือด้านจิตวิทยาพัฒนาตนเอง จำนวน 6 เล่ม
 

 สมัครคอร์ส ติดต่อ Line @learninghub หรือโทร 089 136 4330

 

ชำระบัตรเครดิต คลิกที่นี่ ค่ะ

เนื้อหาการอบรม 2 วัน  ตั้งแต่เวลา 9.30 – 17.00 น.

Day 1

Communication Breakdown  สาเหตุของความล้มเหลวในการสื่อสาร
Auto Pilot  Mode                      โหมดอัตโนมัติที่ทำให้คนไม่ฟังกัน
Deep Listening                          ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง
Trap of Listening                      หลุมพรางของการฟัง
Dialogue in Action                   ไดอะล็อค กระบวนการฝึกการฟังแบบกลุ่ม
 

Day 2

Organization Health                ระดับสุขภาวะองค์กร
Tree of Communication          ต้นไม้แห่งการสื่อสาร
Iceberg Model                           โมเดลภูเขาน้ำแข็งของการสื่อสาร
Inner Listening                         ฝึกทักษะฟังเสียงตนเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น
Active Listening                        ฝึกทักษะการฟังเพื่อจับประเด็น
Communication Model           ฝึกทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างทีมงานที่เป็นเลิศ

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าอบรม

 

“ทรายเรียนจบปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านการสื่อสาร มาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยในอเมริกา แต่ทักษะที่คิดว่าตัวเองต้องพัฒนามากที่สุดคือทักษะการฟัง

ดังนั้นจึงไปใฝ่หาที่เรียนมาหลายที่มากแต่ไม่เคยเจอหลักสูตรที่โดนใจจริงๆ จนกระทั่งมาเจอหลักสูตรของ คุณเรือรบ จริงๆมาเรียนเพราะอยากได้เทคนิคดีๆไปสอน แต่พอมาเรียนแล้วได้อะไรมากกว่าที่คิดมากมาย ได้เข้าใจตัวเองแบบที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อน
 
 
แต่ที่สำคัญที่สุดได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาการสื่อสารกับคนในครอบครัว การเข้าเรียนเพียง 1 วันกับ อ.เรือรบ เปลี่ยนชีวิตทรายที่เหลือทั้งชีวิตจริงๆค่ะ ประทับใจมากค่ะ”
 
 
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA
“สิ่งที่ผมชอบมากคือ เรื่องของการฟังอย่างลึกซึ้ง แม้จะเคยคิดว่าตัวเองฝึกฟังมาบ้างแล้ว หากยังฟังอย่างผิวเผินฟังแล้วหมกมุ่นกับความคิดของตัวเองเป็นหลัก ยังไม่เปิดพื้นที่ในใจให้กับเสียงหรือเรื่องเล่าของคนอื่น
 
 
ผมเป็นคนจริงจังมากเกินไป ถ้าฟังแล้วได้ไม่ดี มักตำหนิตัวเองบ่อยครั้ง อ.เรือรบบอกว่า ไดอะล็อกนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการมีสาระ เป็นเรื่องของการที่เรามาไร้สาระ
 
 
ผมติดใจประโยคนี้มาก มันเปิดพื้นที่ให้ผมได้เล่นกับคำพูด เรื่องราวของคนที่กำลังพูด มันเปิดพื้นที่ให้กับตัวเองในการฝึกฝนได้อย่างไม่ตำหนิตัวเอง เพิ่งมาเจอประโยคนี้ในคอร์สนี้ครับ มันชวนให้สนุกกับไดอะล็อกได้มากขึ้น”
 
 
นพ. กิตติ วงศ์ทันตกร
แพทย์ประจำโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง
“วันแรกที่ได้สัมผัส Dialogue มันเรียบง่าย มีเสน่ห์และน่าสนใจมาก แต่ละคนแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัว มีทั้งเรื่องราวทั่วๆไป เรื่องแปลก ตลก ซาบซึ้งใจ เครียด อบอุ่น อะไรมากมาย ได้เห็นตัวเองและเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวคนอื่นชัดเจนขึ้น
 
 
แปลกที่การล้อมวงพูดคุยกันในเวลา 2 ชั่วโมง ทำให้คนละวางอัตตาลง และสร้างคุณค่ามากมายให้เกิดขึ้นในวงสนทนา
 
สิ่งที่ได้กับตัวเองคือ มีความกล้าที่จะแบ่งปันตัวเองมากขึ้น รู้สึกอิสระที่จะพูดคุยและรับฟังโดยไม่ตัดสินไปก่อน ทำให้เกิดความสุขใจและประสิทธิภาพในความสัมพันธ์ และยังช่วยจุดประกายความหวังที่จะสร้างองค์กรแห่งความสุขของตนเองด้วยค่ะ”
 
 
ธันยาลักษณ์ สืบไทยพานิช
Managing Director, Fit’n Firm Sports Club จ.ชลบุรี
“นับจากวันแรกที่ก้าวเข้าไปวงไดอะล็อก เราสัมผัสถึงความอบอุ่นกันเอง บรรยากาศสบายๆ กติกาต่างๆที่วงจัดสรรขึ้นเพื่อฝึกการฟังของผู้เข้าร่วมวงไดอะล็อกไม่ได้เป็นอุปสรรค หรือเป็นกรอบความคิดของคนในวงเลย
 
 
บางครั้งการสนทนานำจากเรื่องหนึ่ง ไปสู่เรื่องหนึ่งอย่างฉับไว คนในวงที่หลากหลายอาชีพและวัย ทำให้การฝึกเข้มข้น ภายในวงเราค้นพบความเป็นมนุษย์ในหลากหลายมิติ มีทั้งเอื้อเฟื้อ, อีโก้, โทษตัวเอง, มีน้ำใจ ฯลฯ และนั่นแหละคือการฝึก
 
 
ทุกวันๆเราก็ใช้ชีวิตท่ามกลางความเป็นมนุษย์เหล่านั้น ซึ่งจะทำให้เราได้พบแก่นของการใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ผู้อื่น
 
 
วรางคณา สุสาขา
Human Resource Manager Food Project (SIAM)
 

 สมัครคอร์ส ติดต่อ Line @learninghub หรือโทร 089 136 4330

 

ชำระบัตรเครดิต คลิกที่นี่ ค่ะ

“เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฎฐ์ พรหมนุรักษ์

• ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสาร
• นักเขียน คอลัมนิสต์ ผลงานหนังสือด้านจิตวิทยาพัฒนาตนเองจำนวน 6 เล่ม
• กระบวนกร ผู้นำวงไดอะล็อคอย่างต่อเนื่อง 10 ปี กับครอบครัวและคนทั่วไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Ads, Google Analytics

  Statistics

 • Google Analytics

  Statistics

 • Facebook

  Marketing/Tracking

 • ActiveCampaign

  Functional

 • ActiveCampaign

  Marketing/Tracking

Save