เคลียร์ให้ชัดในสามนาที! คุณมี 'ทีมเวิร์ค' จริงๆ หรือเปล่า

ทีมเวิร์ค (Teamwork) เป็นคำที่ถูกนำมาใช้จนเกร่อ แต่มีน้อยยิ่งกว่าน้อยที่กลุ่มคนซึ่งทำงานร่วมกันจะเป็นทีมเวิร์คที่แท้จริง!เพราะลำพังแค่การมีคนมากกว่าหนึ่งมาทำงานร่วมกันไม่ได้หมายความว่านั่นคือทีมเวิร์คเสมอไปจะบอกว่า ‘ทีม’ ที่คุณอยู่ ‘เวิร์ค’ ได้อย่างไร ในเมื่อต่างคนต่างอยู่ แทบไม่มีการสื่อสารกันเลย แล้วผลงานที่ออกมาก็ทั้งล่าช้าทั้งไม่มีคุณภาพ พอมีปัญหาก็โทษกันไปมา บรรยากาศโดยรวมไม่ได้เอื้อให้มีความสุขในการทำงานแม้แต่น้อยเพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้น คำถามที่สำคัญก็คือ อะไรเป็นปัจจัยที่แยกแยะทีมเวิร์คกับทีมไม่เวิร์คออกจากกัน


ลองจินตนาการถึงทีมฟุตบอลที่ทุกคนต่างวิ่งไปหาลูกบอลโดยไม่สนใจว่าตัวเองอยู่ตำแหน่งไหน ไม่รู้ว่าเพื่อนร่วมทีมอยู่ตำแหน่งไหน ไม่รับรู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร ต่างคนต้องการจะเป็นคนเตะลูกเข้าประตูเพื่อเอาหน้าแค่คิดก็ปวดหัวแล้วใช่ไหมครับ และคุณคงเห็นภาพชัดว่าทีมฟุตบอลทีมนี้ไม่เวิร์คอย่างแน่นอนแล้วมีเกณฑ์อะไรที่จะบอกได้ว่ากลุ่มคนที่เรากำลังทำงานด้วยคือทีมเวิร์ค หรือเป็นเพียงแค่กลุ่มงาน (working group) เท่านั้น


นี่คือ 4 ปัจจัยที่จะบอกความแตกต่างระหว่างกลุ่มงานกับทีมเวิร์ค เพื่อให้คุณสามารถแยกแยะและมีความตระหนักรู้ว่าทีมที่อยู่นี้เวิร์ค หรือ ไม่เวิร์ค กันแน่

 

กลุ่มงาน – ผู้นำเดี่ยวที่เข้มแข็ง

กลุ่มงานไม่สนใจหรอกว่าทุกคนคือใคร มีจุดแข็งด้านไหน มีความรู้ มีประสบการณ์ หรือความถนัดอะไร
ขอแค่ทุกคนเชื่อฟังคำสั่งจากผู้นำคนเดียวก็พอ

 

ทีมเวิร์ค – ผู้นำร่วมที่ผลัดกันนำ

ทีมเวิร์คจะรู้ว่าทุกคนคือผู้นำ ไม่ว่าจะมีตำแหน่งอะไร อายุเท่าไหร่ก็ตาม ทุกคนจึงผลัดกันนำตามจุดแข็ง ความถนัด ประสบการณ์ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความตระหนักชัดถึงความแตกต่างของทุกคนในทีม มีความเคารพกันอย่างเต็มเปี่ยม หลักการพื้นฐานคือทุกคนในทีมเวิร์คจะต้องรู้จุดแข็งและความถนัดของตัวเองและของเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างดี

 

กลุ่มงาน – อยู่รอด

คำนึงถึงการอยู่รอดและเป้าหมายส่วนตัวของตัวเองเท่านั้น คติของกลุ่มงานคือ “ขอแค่ตัวชั้นรอดก็พอ” ทำให้ต่างคนต่างทำงาน ต่างคนต่างอยู่ ทุกคนต่างอยู่ในโหมดเอาตัวรอด (survivor mode) และนั่นก็ทำให้กลุ่มงานไม่สามารถเชื่อมประสานจนกลายเป็นทีมได้

 

ทีมเวิร์ค – อยู่ร่วม

ทุกคนในทีมมีทั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายของทีมหรือเป้าหมายร่วม ซึ่งทั้งสองมักเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทำให้แต่ละคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันจึงหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ไม่ยาก เพราะเป้าหมายร่วมนี่แหล่ะคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกคนเชื่อมประสานกันจนกลายเป็นทีม แน่นอนว่าเป้าหมายส่วนตัวของทุกคนยังมีอยู่ แต่การที่ทุกคนยึดเป้าหมายร่วมนี่แหล่ะที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสุดท้ายก็ช่วยให้เป้าหมายส่วนตัวสำเร็จด้วยเช่นกัน

 

กลุ่มงาน – แยกส่วนกันทำงาน

ไม่มีทีมไหนที่ต่างคนทำงานแบบแยกส่วน และปล่อยให้แต่ละคนแก้ปัญหาของตัวเอง ถ้าทุกคนในทีมมองเห็นเป้าหมายเดียวกันและมองเห็นการทำงานที่สอดประสานเชื่อมโยงกันจนเป็นหนึ่งเดียว สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแยกส่วนกันทำงานก็คือเมื่อเกิดปัญหาต่างฝ่ายจะโทษกันไปมาแทนที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานั้น กลุ่มงานจึงเป็นกลุ่มคนที่ถนัดในการหาคนผิดมากกว่าที่จะแก้ไขความผิดพลาดร่วมกัน

 

ทีมเวิร์ค – มีทั้งงานส่วนตัวและงานที่ต้องทำร่วมกัน

ต่างคนต่างรับผิดชอบงานของตัวเอง แต่ก็ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันในจุดที่ต้องส่งงาน รับงาน เชื่อมประสาน สื่อสารกันและกัน การมองเห็นเป้าหมายร่วม การรับรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองและเพื่อนร่วมทีม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความไว้วางใจสูงสุดทั้งหมดนี้คือหัวใจสำคัญของทีมเวิร์ค

 

กลุ่มงาน – ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจภายนอกเป็นหลัก

เงินเดือน โบนัส การได้ลาพักร้อน ฯลฯ แรงจูงใจภายนอกเหล่านี้มักไม่ทรงพลังและไม่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันได้ เพราะมันคือเรื่องของแต่ละคน

เมื่อยึดถึอแรงจูงใจภายนอกมากๆ ก็ยิ่งทำให้แต่ละคนยึดถือผลประโยชน์ส่วนตัวจนเกิดสภาวะแบ่งแยกมากขึ้น และท้ายที่สุดก็ไม่สามารถหลอมรวมเป็นทีมเดียวกันอย่างแท้จริง

 

ทีมเวิร์ค – ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจภายในเป็นหลัก

ความรักความหลงใหลในสิ่งที่ทำ การเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำ เห็นคุณค่าในตัวเอง อิสระในการคิดและทำ ฯลฯ แรงจูงใจภายในเหล่านี้นี่แหล่ะคือสิ่งสำคัญที่เชื่อมประสานทุกคนเข้าไว้ด้วยกัน เพราะเป็นความปรารถนาอันเป็นสากลที่ทุกคนมีเหมือนกัน เมื่อมุ่งเน้นที่แรงจูงใจภายในจะทำให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน และสภาวะนั้นก็ทำให้ทุกคนพร้อมที่จะจับมือเดินหน้าไปด้วยกันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

มาถึงตรงนี้ก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วว่าทีมที่ตัวเองอยู่นั้นเวิร์คหรือไม่เวิร์ค เมื่อพบว่าทีมที่อยู่เป็นแค่กลุ่มงาน และถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นทีมเวิร์คทำได้โดยการค้นหาจุดแข็ง พรสวรรค์ ความถนัดทั้งของตัวเองและของเพื่อนร่วมทีม ให้เวลาในการค้นหาเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนมองเห็นภาพเดียวกัน ฝึกที่จะไว้วางใจตัวเองและไว้วางใจผู้อื่น และฝึกฝนทักษะการสื่อสารซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนทีม เพียงเท่านี้ทีมของคุณก็จะเวิร์คสมชื่อแล้วล่ะครับ

 

บทความ โดย อ. เวย์ เวสารัช โทณผลิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านทีมเวิร์ค
[ ปรึกษาเรื่องการพัฒนาทีมในองค์กร ติดต่อ Line @lhtraining หรือ โทร 094 959 02645

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Ads, Google Analytics

  Statistics

 • Google Analytics

  Statistics

 • Facebook

  Marketing/Tracking

 • ActiveCampaign

  Functional

 • ActiveCampaign

  Marketing/Tracking

Save