โลกยุคนี้ต้องการผู้นำแบบไหน

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีอิสระในการทำงานนั้น ช่วยทำให้เกิดบรรยากาศที่ดี และบรรยากาศที่ดีก็ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

โดยเฉพาะในยุคที่มีการแข่งขันสูงอย่างทุกวันนี้ ยิ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือที่มากยิ่งขึ้น

ภาวะผู้นำ ที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Liberating Leadership) จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้คนในองค์กรแสดงศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น

 

ต่อไปนี้คือ 4 แนวทางการสร้างภาวะผู้นำที่ผู้บริหารยุคใหม่พึงตระหนักและบ่มเพาะไว้เสมอ

====

1.ลดอีโก้

ผู้นำยุคใหม่ไม่ใช่ว่าต้องรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ตัวเองเสมอไป เมื่อต้องทำงานเป็นทีมก็ควรมีการวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน

การเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนในทีมจะทำให้ลูกทีมรู้สึกว่าเขาได้รับความไว้วางใจ ทำให้เขารู้สึกมั่นใจ และสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่
===

2.แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน

ลองพูดคุยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องการทำงานและวิสัยทัศน์ขององค์กรกับคนในทีม เพื่อหาจุดร่วมหรือหาบรรทัดฐานของการทำงาน ซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดขอบเขตงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
===

 

3.เคารพซึ่งกันและกัน

สร้างบรรยากาศการทำงานให้อบอุ่นด้วยการให้ความเคารพต่อกัน เริ่มจากคนที่เป็นหัวหน้าต้องรู้สึกเคารพและเชื่อมั่นในตัวลูกทีม

นี่คือวิธีเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในทีมที่ดีที่สุด ช่วยให้เกิดความสบายใจเมื่อต้องทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
===

4.ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบในการทำงาน

บางครั้งอุปสรรคในการทำงานอาจเกิดจากวัฒนธรรมองค์กร หรือโครงสร้างในการทำงานที่ไม่เหมาะสม

ครั้งต่อไปเมื่อเจออุปสรรคระหว่างการทำงาน ให้ลองถามลูกทีมว่าสาเหตุเกิดจากอะไร จากนั้นนำข้อคิดเห็นกลับมาปรับปรุงโครงสร้างเพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
===

Liberating Leadership ไม่ใช่หลักการตายตัว เพียงแต่เป็นแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างความเท่าเทียมกันในองค์กร และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นนั่นเอง
========

 

จากบทความ “Give Your Team the Freedom to Do the Work They Think Matters Most” โดย Brian Carney and Isaac Getz ตีพิมพ์เมื่อ 10 กันยายน 2018 ใน Harvard Business Review

เรียบเรียงโดย Learning Hub Thailand – เราพัฒนาคนในองค์กร ให้เพิ่มศักยภาพและทำงานอย่างมีความสุข

ปรึกษาเรื่องการพัฒนาทีมในองค์กร ติดต่อ Line @lhtraining หรือ โทร 094 959 2645