The Corporate Startup

The Corporate Startup

เรียนรู้พื้นฐานและแนวคิดแบบ Startup ที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับองค์กร เพื่อก้าวเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด หากองค์กรสามารถเข้าใจแก่น และวิธีคิดของสตาร์ทอัพได้ ย่อมจะทำงานร่วมกับบรรดาสตาร์ทอัพได้ ซึ่งไม่เพียงแค่อยู่รอด แต่นำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจ Startup และเห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต
 • รู้พื้นฐานแนวคิดของ Startup และการสร้างโอกาสใหม่ๆต่อยอดธุรกิจเดิม
 • เข้าใจถึงวิธีทำงานร่วมกับ Startup ในการสร้างธุรกิจดาวรุ่งใหม่ๆ
 • การพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เนื้อหาหลักสูตร

 • Startup 101 ทำความเข้าใจธุรกิจของสตาร์ทอัพว่าคืออะไร มีการเติบโตอย่างไร
 • Ecosystem ของสตาร์ทอัพในประเทศไทย
 • Startup Launch หลักการสร้างธุรกิจแบบ Startup
 • Consumer Empathy วิธีเข้าถึงความต้องการของลูกค้า
 • Business Model Canvas การออกแบบโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์
 • Right Problem Statement การค้นหาปัญหาที่แท้จริง
 • Lean Startup เปิดโอกาสให้ได้ช่วยกันคิด Product หรือ Service ใหม่ๆ
 • Hand in Hand with Startup วิธีนำสิ่งที่ได้จาก Workshop ไปปรับใช้ได้จริงในบริษัท
 • วิธีการที่บริษัทใหญ่ๆจะทำงานร่วมกับ Startup และ Trend ของโลกในอนาคต

วิทยากร

อ.อาร์ต ไกรวิน วัฒนรัตน์ – ผู้เชี่ยวชาญด้าน Corporate Innovation และ Startup Culture

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining