คอร์สสำหรับองค์กร Inhouse Training ปี 2020

Download หลักสูตรใหม่ล่าสุด สำหรับปี 2020

Leadership Development Program

รวมหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้นำทุกระดับในองค์กร
โดย Learning Hub Thailand
บริษัทฝึกอบรม Inhouse Training
เชี่ยวชาญเฉพาะในทักษะด้านคน หรือ Soft Skill

Blended Learning
(Online Course + Offline Class)

รวมคอร์สออนไลน์ เรียนร่วมกับคอร์สปกติ
เพิ่มความสะดวกในการเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา
โดย Learning Hub Thailand
บริษัทฝึกอบรม Inhouse Training
เชี่ยวชาญเฉพาะในทักษะด้านคน หรือ Soft Skill

Team Member

รวมหลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ระดับปฏิบัติการ”
โดย Learning Hub Thailand
บริษัทฝึกอบรม Inhouse Training
เชี่ยวชาญเฉพาะในทักษะด้านคน หรือ Soft Skilll

Team Leader

รวมหลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ระดับหัวหน้างาน”
โดย Learning Hub Thailand
บริษัทฝึกอบรม Inhouse Training
เชี่ยวชาญเฉพาะในทักษะด้านคน หรือ Soft Skill

Manager

รวมหลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ระดับผู้จัดการ”
โดย Learning Hub Thailand
บริษัทฝึกอบรม Inhouse Training
เชี่ยวชาญเฉพาะในทักษะด้านคน หรือ Soft Skill

Executive

รวมหลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ระดับผู้บริหารระดับสูง”
โดย Learning Hub Thailand
บริษัทฝึกอบรม Inhouse Training
เชี่ยวชาญเฉพาะในทักษะด้านคน หรือ Soft Skill

Special Course

“รวมหลักสูตรพิเศษ” พัฒนาผู้นำยุคใหม่
โดย Learning Hub Thailand –
บริษัทฝึกอบรม Inhouse Training
เชี่ยวชาญเฉพาะในทักษะด้านคน หรือ Soft Skill