หลักสูตรพิเศษ

ในโลกดิจิทัลที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องจำเป็น
แต่ทุกคนถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลง
เพื่อการอยู่รอดและก้าวต่อไปข้างหน้าในอนาคตได้ แต่ปัญหาคือ
เราไม่รู้ว่าจะควรจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไร

ในโลกธุรกิจปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทักษะที่ดี (Skill)
อาจไม่สำคัญเท่ากับแนวคิด (Mindset) ที่ถูกต้อง เพราะเมื่อหลายธุรกิจถูกเปลี่ยนโฉมหน้าโดยนวัตกรรมไปแล้ว ทักษะบางอย่างที่เคยจำเป็น อาจไม่มีประโยชน์อีก

ขอแนะนำ Workshop คุณภาพที่จะเปลี่ยนทักษะการขายของคุณ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรระดับโลก
“คอร์สที่มีเนื้อหาจากการทดลองทำจริงกว่า 15 ปี ซึ่งพร้อมไปด้วย How To
ที่จับต้องได้และตัวอย่างจริงในการใช้ที่นี่คือ
แหล่งข้อมูลหลักล้านเพื่อเพิ่มโอกาสของคุณในการสร้างรายได้”

มนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจากภายใน แรงบันดาลใจคือสิ่งที่ทุกคนต้องการ
ดังนั้น ภาวะผู้นำแบบ INSPIRATIONAL LEADERSHIP จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง
สําหรับองค์กรที่มุ่งหวังความสําเร็จอย่างยั่งยืนรวมทั้งผู้นํารุ่นใหม่
ที่ต้องเจอความท้าทายในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ใช้งานได้ผลจริง

เราเชื่อว่าการนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
โดยมุ่งเน้นสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากภายใน นั้นคือ Mindset
เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้องค์กรนั้นๆ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

งานขายและงานบริการต้องได้รับการปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ
โดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นหลักเพื่อสร้างความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย
โดยสร้างพฤติกรรมในแบบฉบับที่ปฏิบัติได้สม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

การพัฒนาคน เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้
และมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการมีวิทยากรภายในองค์กร จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยพัฒนาบุคคลากรได้อย่างคุ้มค่า

ปัจจุบันภารกิจในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มักจะถูกกำหนดให้เป็นสมรรถนะหนึ่งของผู้บริหารหน่วยงานระดับต่างๆ
ให้มีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป

สาเหตุสำคัญคือ เมื่อไม่ได้ทำงานที่ถนัด
ความสามารถของแต่ละคนจึงออกมาได้ไม่เต็มที่ พยายามแค่ไหนก็ไม่ดีเท่าที่ควร
ดังนั้นเคล็ดลับการสร้างทีมให้เติบโตและทำให้งานมีประสิทธิภาพที่สุด คือ
“รู้จักใช้จุดแข็งของแต่ละคน ให้ตรงกับงาน”

องค์กรธุรกิจย่อมต้องการให้กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
แต่ยังไม่มีกระบวนการในการสนับสนุนการเติบโตแบบนั้นให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาเพียงแค่นวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์นั้นยังไม่พอ

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining