หลักสูตรพิเศษ

Service Beyond Crisis

การระบาดครั้งใหญ่ของโควิด 19 ทำให้ผู้คนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่วิถี “New Normal” ดังนั้น เมื่อธุรกิจกลับมาเปิดอีกครั้ง ธุรกิจการบริการต่าง ๆ จะไม่กลับไปเป็นในสิ่งที่เราเรียกว่า “ภาวะปกติ” อีกต่อไป ด้วยวิกฤตที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อจำกัดที่ดำเนินการโดยรัฐบาลทั่วโลก อาทิ การใส่หน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง และด้วยรูปแบบการระบาดของโรคทำให้เกิดผลทางจิตวิทยา ทุกคนจะเกิดกลไกการป้องกันตัว และจะกลายเป็นผู้ที่มีการระแวดระวังตัวสูง อันส่งผลกระทบต่อการให้บริการที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ต่อไป

ธุรกิจด้านงานบริการในโลกยุคหลังโควิด 19 จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างมาก เพราะลูกค้าจะมีวิธีการซื้อสินค้า เข้ารับบริการ และมีความพึงพอใจที่แตกต่างไปจากเดิม ด้วยเหตุนี้ ถึงเวลาแล้วที่ธุรกิจจะต้องทบทวนวิธีการดูแลลูกค้า ตรวจสอบเส้นทางการรับบริการ รวมถึงตัวชี้วัดความพึงพอใจต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อม มีแนวทางในการจัดการกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว สามารถแสดงออกถึงความปรารถนาดี จริงใจ เป็นมืออาชีพ มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งสร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยให้กับลูกค้า และยกระดับการบริการที่เหนือกว่า เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

คอร์สจะเผยเทคนิคการสร้างประสบการณ์การเข้ารับบริการที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ (WOW Experience with Excellent Service) มาเตรียมความพร้อม เปิดรับและปรับตัวไปกับเคล็ดวิชาที่พร้อมให้นำไปปฏิบัติได้ทันทีด้วย ได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป  รู้คุณค่าในงานบริการของตน เป็นผู้ที่มี DNA ของผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ ด้วยการเพิ่มพูนทักษะการเอาใจใส่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริการหลังวิกฤต พร้อมเปิดมุมมองใหม่กับแนวทางการสร้างประสบการณ์การมอบความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการซ้ำ และบอกต่อจนเป็นความผูกพันที่ยั่งยืนต่อไป

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 1. เปิดมุมมองใหม่กับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การให้บริการในโลกหลังโควิด 19
 2. สร้างทัศนคติเชิงบวกสู่การมี DNA ของผู้ให้บริการยุคใหม่
 3. เข้าใจพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ และการส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ด้วยการแสดงออกอย่างมืออาชีพ เพื่อการปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันและอยู่รอดอย่างยั่งยืน
 4. เรียนรู้ 10 สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับการให้บริการในปี ค.ศ. 2020 ที่เปลี่ยนแปลงไป
 5. แลกเปลี่ยน และสร้าง Commitment ของการเป็นผู้ให้บริการยุคใหม่

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ให้บริการ ทีมงานฝ่ายขาย หรือลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจบริการที่ต้องการปลุกพลังการทำงานบริการ และต้องการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 2. ผู้บริหารองค์กรหรือฝ่ายบุคคลที่รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ วางแผน รวมถึงพัฒนาศักยภาพพนักงานในส่วนการให้บริการขององค์กรเพื่อให้พร้อมรับมือกับการแข่งขันที่เข้มข้น และเป็นเลิศในการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ เพื่อกลับมาใช้บริการซ้ำและบอกต่อ

Course Outline : เนื้อหาหลักสูตร 1 วัน 09.00 – 17.00 น.

 • เรียนรู้ 10 สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับการให้บริการหลังสถานการณ์โควิด
 • Service Mindset ผลิตความสุขให้ได้ทุกวัน มีพลังในการทำงานบริการผู้อื่น
 • Job Value คุณค่าในงานที่ทำ รู้ความสำคัญของตัวเอง
 • วิธีสร้างเสน่ห์ภายใต้หน้ากากอนามัย กับเคล็ดวิชาสร้างความประทับใจใน 8 วินาที
 • Do & Don’t of Super Service เข้าใจความต้องการพื้นฐานของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
 • Service DNA ที่ไม่ใช่แค่ Service Mind อีกต่อไป เอาใจใส่คือหัวใจสำคัญ
 • ขั้นตอนการวางแผนมัดใจลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน กล่าวต้อนรับและให้บริการอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ
 • วิธีการฝึกฝนทักษะการสื่อสารเชิงบวก คิด-พูด-กิริยา+เพื่อผลลัพธ์+++
 • ทักษะการแสดงออก รู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ที่เป็นบวกและลบของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
 • การส่งลูกค้าให้ “เซอร์ไพร์ส ว้าว ๆ ๆ ๆ !!!” จะติดตามและเชื่อมสัมพันธ์ต่อได้อย่างไร
 • คาถาของผู้ให้บริการในศตวรรษที่ 21 : “เตรียมพร้อม เปิดรับ ปรับตัว ประเมินผล” แล้วคุณจะเป็นผู้ให้บริการมืออาชีพที่อยู่รอดและสำเร็จในทุกวิกฤต!
 • สร้าง Commitment เพื่อผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงตัวตนเป็นคนใหม่ในวิถีใหม่

Methodology รูปแบบการอบรม

เป็นการผสานการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการบรรยายโดยวิทยากร และการร่วมทำกิจกรรมเวิร์กชอปของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้มีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง เกิดความเปลี่ยนแปลงตนเอง และมอบการให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้าต่อไป

 • การบรรยาย 40%
 • เกม/กิจกรรมกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ Workshop และนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 • กรณีศึกษา และดูวิดีโอ 20%

วิทยากร

โค้ชบัว ลวัณรัตน์ รื่นบรรเทิง

ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพและการบริการ

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining