หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับผู้จัดการ

Persuasion and Negotiation Mastery

ปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารและธุรกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีข้อตกลงและการตัดสินใจเกิดขึ้นตลอดเวลา ตั้งแต่การเลือกร้านอาหาร ไปจนถึงการปิดดีลควบรวมกิจการมูลค่าแสนล้านบาท ข้อตกลงที่ดีสามารถทำให้ชีวิตและธุรกิจดีขึ้น และข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมจะทำให้คู่เจรจามีความพอใจอยากทำข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้เป็นผลลัพธ์ของ ‘การเจรจาต่อรอง’ หนึ่งในทักษะสำคัญที่ผู้นำและทุกคนต้องมีติดตัว

การเจรจาต่อรอง (Negotiation) มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพการใช้ชีวิตและการทำงาน การเจรจาต่อรองแบบชนะ-ชนะ (Win-Win Negotiation) ไม่ใช่แค่การสนใจผลลัพธ์ในระยะสั้น แต่เป็นการคิดถึงผลประโยชน์และความสัมพันธ์ในระยะยาว (Benefit and Long-Term Relationship) ของเราและผู้อื่น ภายใต้องค์ความรู้ การวางแผน การสื่อสาร และกระบวนการที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตของทุกคนอย่างมีนัยสำคัญ

หลักสูตร Persuasion and Negotiation Mastery ได้ออกแบบมาเฉพาะจากศาสตร์การสื่อสารและเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ผสานกับหลักวิชาด้านการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวใจจากหลักสูตรและหนังสือระดับโลก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ ช่วยให้คุณมีความสามารถในการวางแผนและเจรจาต่อรองได้ด้วยตนเอง หรือการวางแผนเตรียมตัวให้ทีมงาน

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. เข้าใจความสำคัญและความเข้าใจผิดในการเจรจาต่อรอง
 2. เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการวางแผน พัฒนากลยุทธ์การต่อรอง และหลักการสำคัญในการเจรจาต่อรอง
 3. ฝึกปฏิบัติการโน้มน้าวและการเจรจาต่อรองผ่าน Workshop และกรณีศึกษาต่าง ๆ
 4. สนทนาแลกเปลี่ยนการประยุกต์ และวิเคราะห์การเจรจาต่อรองในชีวิตจริง จากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่ต้องการฝึกทักษะการเจรจาต่อรองขั้นพื้นฐานและการโน้มน้าว
 2. ผู้ที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและ/หรือภายนอกองค์กร
 3. ผู้ที่ต้องการได้ในสิ่งที่ควรได้ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน

Course Outline : เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลา 2 วัน เวลา 09.00 – 17.00 น.

Day 1

Module 1 : Negotiation Foundation

โมดูลนี้ เป็นการฝึกทักษะพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง โดยเริ่มตั้งแต่เรื่องควรเจรจาต่อรอง ความเข้าใจผิดในการเจรจาต่อรอง ความล้มเหลวในการเจรจาต่อรอง และรูปแบบในการเจรจาต่อรอง โดยมีกิจกรรมให้ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น

 • Negotiable vs Non-Negotiable สิ่งที่ควรและไม่ควรเจรจาต่อรองในชีวิตจริง
 • Negotiation Fallacy ความเข้าใจผิดในการเจรจาต่อรองที่ควรทราบก่อน
 • Negotiation Failure ความล้มเหลวในการเจรจาต่อรองที่ควรหลีกเลี่ยง
 • Excellent Negotiator กรณีศึกษานักเจรจาต่อรองที่ดี
 • Negotiation Types รูปแบบในการเจรจาต่อรอง

Module 2 : Win-Win Negotiation

โมดูลนี้ เป็นการฝึกทักษะพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง โดยเริ่มตั้งแต่จำลองการฝึกปฏิบัติการเจรจาต่อรอง และฝึกทักษะการหาโอกาสเพิ่มเติม แล้วนำทุกคนไปรู้จักกับ BATNA อำนาจสูงสุดในการเจรจาต่อรองและการหา BATNA ในชีวิตจริง

 • Yuki Orange กรณีศึกษาส้มยูกิ
  • Spot the Opportunities with Questions การตั้งคำถามเพื่อหาโอกาส
  • Negotiation BATNA อำนาจสูงสุดในการเจรจาต่อรอง
  • BATNA in Your Real Life หา BATNA ในชีวิตจริง
  • Win-Win Negotiation Benefit ประโยชน์ของการเจรจาต่อรองแบบชนะ-ชนะ

Day 2

Module 3 : Negotiation Planning and Strategy

โมดูลนี้ เป็นการฝึกทักษะพื้นฐานของการเจรจาต่อรองในการวางแผนและเตรียมกระบวนการเจรจาต่อรองแบบรอบด้าน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการเจรจาต่อรองผ่านกรณีศึกษา แล้วนำทุกคนเข้าสู่ทักษะการโน้มน้าวพร้อมกิจกรรมการขาย

 • Self-Planning การวางแผนการเจรจาต่อรองในฝั่งตัวเองด้วย Interest และ BATNA เพื่อความพร้อมสูงสุด
 • Condominium For-Sale กรณีศึกษาการซื้อ-ขายคอนโดมิเนียมมือสอง
 • Negotiation Options การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ทำให้ทั้งสองฝั่งมีความสุข
 • Persuasion Methods วิธีการโน้มน้าวใจ
 • Selling a Pen (or ANYTHING) กิจกรรมการขาย

Module 4 : Bargaining and Negotiation Process

โมดูลนี้ เป็นการฝึกทักษะการต่อรองและกระบวนการเจรจาต่อรองตั้งแต่ต้นจนจบ โดยใช้ทักษะพื้นฐานจากโมดูลก่อนหน้านี้ในการฝึกปฏิบัติ

 • Bargaining vs Negotiation การต่อรอง เทียบกับการเจรจาต่อรอง
 • Zone of Possible Agreement โซนที่ทำให้เกิดข้อตกลงได้อย่างพอใจทั้งสองฝั่ง
 • Anchoring การปักสมอในการต่อรองเพื่อชิงความได้เปรียบ
 • Bargaining Case Study กรณีศึกษาการต่อรอง
 • Negotiation Process กระบวนการเจรจาต่อรอง
 • Check Out ตกผลึกการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

Course Structure รูปแบบการอบรม

เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสาน 5 ศาสตร์เข้าด้วยกัน ได้แก่ Facilitation, Negotiation, Persuasion, Behavioral Economics และ Communication ประกอบไปด้วย

 • ทฤษฎี เรื่องเล่า กรณีศึกษา เพื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายและเป็นธรรมชาติ 30%
 • การแลกเปลี่ยนมุมมอง แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างมีส่วนร่วม 30%
 • เกม กิจกรรม กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติการที่สร้างประสบการณ์ตรงให้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 40%

วิทยากร

“อ. ป๊อบ” มาติก ตั้งตรงจิตร, CFA, FRM

Communication and Negotiation Trainer
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
 • ผู้พัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรองมากกว่า 3 ปี
 • ผู้จัดการความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ และที่ปรึกษาธุรกิจอาวุโสกว่า 10 ปี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และการธนาคารที่ได้รับ Certificate ระดับสากล

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining