วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเห็นอกเห็นใจกัน

ทุกวันนี้ เรามีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง (Empathy) บ้างหรือเปล่า

ปี 2017 ‘ทิม คุก’ ผู้บริหารของ Apple ได้กล่าวสุนทรพจน์ให้นักศึกษาจบใหม่ของ MIT หนึ่งในสิ่งที่เขาพูดคือ “Empathy เป็นสิ่งสำคัญ ในโลกแห่งความเป็นจริง”

มีงานวิจัยสำรวจความคิดเห็นของซีอีโอ ผู้บริหารบริษัทจำนวน 150 คนพบว่า 80% ของซีอีโอในงานเห็นพ้องต้องกันว่า Empathy คือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความสำเร็จได้
====

เมื่อออกจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานนั้นคนส่วนใหญ่พบว่าหลายสิ่งอาจไม่สวยหรู ระหว่างทางเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย มีเรื่องให้คิดจนเครียดและปวดหัวนับไม่ถ้วน ทั้งจากงาน จากเพื่อนร่วมงาน และจากหัวหน้า ส่งผลให้การทำงานไม่สนุกอย่างที่เคยคิดเอาไว้

แต่เราสามารถทำให้ชีวิตการทำงานมีคุณภาพดีขึ้นได้ด้วยการเพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าไปในชีวิต
====

การตระหนักรู้ในศักยภาพการเติบโตของตัวเอง

หลายคนอาจคิดว่า Empathy ไม่ใช่สิ่งจำเป็นและเอามาปฏิบัติจริงไม่ได้ แต่การศึกษาวิจัยพบว่า หากปราศจาก Empathy จะส่งผลเสียต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

โชคดีที่ทัศนคติของเราเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอด Empathy เปรียบได้กับทักษะหนึ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ สิ่งสำคัญคือ เราต้องตระหนักรู้ความจริงในเรื่องนี้อยู่เสมอ

จะดียิ่งขึ้นหากคนเป็นผู้นำเริ่มต้นปลูกฝัง Empathy ให้กับคนในทีม คนในทีมนั้นจะทำงานต่อไปได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ
====

ระวังเสียงที่เป็นพิษ

เสียงที่ดังที่สุดของคนในทีมเป็นประโยชน์ในการทำงาน แต่บางครั้งเสียงนั้นอาจไม่เป็นมิตรกับทุกคน พึงระวังอย่าให้เสียงนั้นครอบงำความคิดของผู้อื่น

เพราะหากสมาชิกในทีมเริ่มส่งต่อความคิดที่เป็นมลพิษต่อผู้อื่นขึ้นมา ความคิดนั้นก็จะส่งผลต่อทั้งทัศนคติและความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน และอาจส่งผลเสียต่องานในภาพรวมได้

และหากเกิดขึ้นมาจริง ถือเป็นหน้าที่ของหัวหน้าที่ต้องแสดงความเป็นผู้นำ ทำให้พฤติกรรมของคนในกลุ่มกลับคืนมาในสภาพเดิม
====

หาผู้มีความเป็นผู้นำและทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

เมื่อเข้าสู่โลกแห่งการทำงานไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรย่อมหลีกหนีการทำงานเป็นกลุ่มไม่ได้ เพราะเราไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากผู้อื่น

สิ่งที่ควรระวังมากที่สุดคือ อย่าลืมว่าการอยู่เป็นกลุ่มมักให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการอยู่คนเดียว และจะดีกว่านั้นหากอยู่ในกลุ่มคนที่มีภาวะผู้นำที่พร้อมช่วยเหลือและพาทุกคนไปสู่เป้าหมายได้

การสร้างความเห็นอกเห็นใจในสังคมการทำงานจะพึ่งแค่ผู้นำคนเดียวอาจไม่พอ คนอื่นๆ ในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เป็นมิตร ทุกคนเปิดใจ และอยู่ในสภาวะที่เป็นบวก

เป็นเรื่องดีที่องค์กรนำ Empathy มาใช้ในการทำงาน แต่ถ้าจะให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในดีเอ็นเอขององค์กรจริง ๆ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการสร้างและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรทั้งหมด ตั้งแต่ล่างไปสู่บน และตั้งแต่บนลงไปด้านล่าง เพื่อให้เกิดองค์กรที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
====

เรียบเรียงจาก “Making Empathy Central to Your Company Culture” โดย Jamil Zaki จาก Harvard Business Review 20 พฤษภาคม 2019

เรียบเรียงโดย Learning Hub Thailand – เราพัฒนาคนในองค์กร ให้เพิ่มศักยภาพและทำงานอย่างมีความสุข

ปรึกษาเรื่องการพัฒนาทีมในองค์กร ติดต่อ Line @lhtraining หรือ โทร 094 959 2645