บทความ Leadership

ทักษะของผู้บริหารในยุค AEC

ไดอะล็อค: บริหารงานได้ผล คนเป็นสุข

06 02 2017

ทักษะการฟังและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารยุค 4.0

15

7 เทคนิค เลือกลูกน้องอย่างไรไม่ให้เปลี่ยนงานบ่อย

Business-Communications03

Listening & Communication Skill for Executive